in

ยา EPO‏‏

ยา EPO‏‏

คำถาม:

ฉันสามารถให้ลูกสาวกินยาอีโป้เพราะว่ามีอาการปวดท้องรุนแรงได้หรือไม่? ฉันมีลูกสาว 2 คน อายุ 18 และ 11 ปี รับทั้งคู่หรือไม่ และควรกินเท่าไร

เพศ:

หญิง

อายุ:

45 ปี

อาการ:

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

พ.ต.อ.สุพัทธ์ สุพงษ์กต

คำตอบ:

epo ไม่บรรเทาอาการปวด

ที่มาข้อมูล