in

ยาไอบูโปรเฟน‏‏

ยาไอบูโปรเฟน‏‏

คำถาม:

อยากทราบว่าไอบูโพรเฟนทำมาจากส่วนประกอบอะไรบ้างคะ?

เพศ:

ชาย

อายุ:

อายุ 22 ปี

อาการ:

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

พ.ต.อ.สุพัทธ์ สุพงษ์กต

คำตอบ:

ประกอบด้วยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

ที่มาข้อมูล