in

มีเพศสัมพันธ์วันที่ 17 ก.ย.กินยาคุมฉุกเฉิน แล้ววันที่ 23 ได้มีเลือดออกมา ปวดทด้องน้อยด้านขวา จะท้องนอกมดลูกไหม

มีเพศสัมพันธ์วันที่ 17 ก.ย.กินยาคุมฉุกเฉิน แล้ววันที่ 23 ได้มีเลือดออกมา ปวดทด้องน้อยด้านขวา จะท้องนอกมดลูกไหม

มีเพศสัมพันธ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน กินยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน และวันที่ 23 เขามีเลือด ปวดท้องน้อยด้านขวา ฉันจะท้องนอกมดลูกหรือไม่?

ปีที่แล้วฉันท้องนอกมดลูกเพราะฉันกินยาคุมกำเนิดฉุกเฉินมากเกินไปใน 1 เดือน (ตอนนั้นตัดมดลูกขวาของฉันออก) ในวันที่ 17 นี้ มีเพศสัมพันธ์แต่ถุงแตก เลยกินยาคุมฉุกเฉินไป 1 เม็ด และวันที่ 23 ของรอบเดือน (ซึ่งปกติจะอยู่ที่ปลาย 30-31 เดือน) ปวดท้องน้อยด้านขวา มีอาการชา ที่ขาซ้ายของฉัน จากอาการเบื้องต้น มีโอกาสตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือไม่?

.
ที่มาข้อมูล