in

มีตุ่มคล้ายสิวที่อวัยวะเพศ‏‏

มีตุ่มคล้ายสิวที่อวัยวะเพศ‏‏

คำถาม:

ฉันมีพุพองเหมือนแท็บเล็ต สิวจะอยู่ข้างใน พอฉันรูดผิวลงบริเวณอวัยวะเพศก็จะเกิดเป็นพุพองเหมือนสิวเสี้ยน แต่ก็ไม่มาก ประมาณ 20 แต่ก็เล็ก ไม่สังเกตจะไม่เห็น รบกวนหมอช่วยบอกทีว่าเป็นอะไร แล้วจะรักษาได้อย่างไร?

เพศ:

ชาย

อายุ:

อายุ 21 ปี

อาการ:

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ สุขเรรักษ์

คำตอบ:

อาจเป็นรูขุมขน หากเป็นมากกว่าหรือมีอาการอักเสบ ควรปรึกษาแพทย์

ที่มาข้อมูล