in

“มะเร็งลำไส้ใหญ่” รักษาหายได้ หากรู้เร็ว

“มะเร็งลำไส้ใหญ่” รักษาหายได้ หากรู้เร็ว

มะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถรักษาให้หายขาดได้หากพบแต่เนิ่นๆ

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นการตรวจหาระยะก่อนเป็นมะเร็งและค้นหาเซลล์มะเร็งในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หากพบความผิดปกติสามารถให้การรักษาได้ทันที เพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวและลดอัตราการเสียชีวิต

มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย โดยผู้ป่วยมักจะรู้ว่าตนเองเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลังจากเข้าสู่ระยะแพร่กระจายเท่านั้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูง ดังนั้นการตรวจหาและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจึงได้รับอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต และเพิ่มโอกาสการรักษาให้มากขึ้น

นพ. วินิตา อรัญลาภ วินิตา อรัญลาภ แพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เปิดเผยว่า มะเร็งลำไส้เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติในเนื้อเยื่อของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ที่มีการเปลี่ยนแปลงและแบ่งตัวอย่างต่อเนื่องจนควบคุมไม่ได้กลายเป็นก้อนเนื้อหรือเนื้องอกซึ่งในระยะแรกอาจเป็นเพียงติ่งเนื้อเล็กๆ หรือที่เรียกว่าติ่งเนื้อแต่ถ้าปล่อยไว้โดยไม่รักษาหรือตัดออก อาจพัฒนาเป็นมะเร็งที่ลุกลามจนลุกลามผ่านผนังลำไส้หรือลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้

ปัจจัยที่ทำให้ติ่งเนื้อกลายเป็นมะเร็งลำไส้

 • อายุมากกว่า 45 ปี
 • เหล้า
 • สูบบุหรี่
 • พฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การกินเนื้อแดงเป็นประจำและในปริมาณมาก กินผักและผลไม้ให้น้อยลง ดื่มน้ำให้น้อยลง และขาดการออกกำลังกาย

อาการมะเร็งลำไส้

มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่อาจไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ จนกระทั่งมีการแพร่กระจายของโรคซึ่งมักจะมีอาการดังต่อไปนี้

 • ท้องผูกสลับท้องเสียอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
 • ท้องเสียเรื้อรัง
 • อุจจาระเป็นสีดำหรือดำ-แดง อุจจาระสดหรือเป็นเลือด
 • อุจจาระมีขนาดเล็กลง
 • ฉันรู้สึกปวดทวารหนักไม่เพียงพอ
 • อ่อนเพลีย อ่อนแรงเนื่องจากโรคโลหิตจาง หรือจากการขาดธาตุเหล็ก
 • การลดน้ำหนักที่ไม่ได้อธิบาย
 • ปวดท้องเรื้อรังโดยเฉพาะบริเวณท้องน้อยหรือรู้สึกมีก้อนเนื้อที่หน้าท้อง

ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นการตรวจหาระยะก่อนเป็นมะเร็งและค้นหาเซลล์มะเร็งในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หากพบความผิดปกติสามารถให้การรักษาได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการหายขาดและลดอัตราการเสียชีวิต ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและปานกลางควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่เนิ่นๆ

กลุ่มเสี่ยง

 • มีญาติสนิทกับมะเร็งลำไส้หรือติ่งเนื้อที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อมะเร็งทางพันธุกรรม
 • มีอาการลำไส้ใหญ่บวมเรื้อรัง

กลุ่มเสี่ยงปานกลาง

 • อายุ 45-50 ปี หรือ 50 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
 • มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ดื่มแอลกอฮอล์/สูบบุหรี่มากเป็นเวลานาน
 • มีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น การกินเนื้อแดงมาก ไม่กินผักและผลไม้ และออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย

ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ สามารถทำได้หลายวิธี จำแนกตามกลุ่มเสี่ยงดังนี้

 1. กลุ่มเสี่ยง ควรตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้โดยส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ นี่เป็นวิธีการที่สามารถตรวจจับติ่งเนื้อได้ และถ้าติ่งเนื้อไม่ใหญ่เกินไป คุณสามารถตัดติ่งเนื้อได้ทันทีขณะส่องกล้อง เป็นที่น่าสนใจที่จะสังเกตว่าการตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่า 90% เริ่มต้นด้วยติ่งเนื้อขนาดเล็ก Adenoma polyps ถือเป็นมะเร็งระยะแรก เป็นรอยโรคก่อนเกิดมะเร็งและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้เวลา 5-10 ปีก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็ง
 2. กลุ่มเสี่ยงปานกลาง สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ : การตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ ผงเอ็กซ์เรย์ ทำสวน ตรวจลำไส้ใหญ่ ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือสามารถเลือกวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้โดยส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เช่นกัน

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่

 • การผ่าตัด สามารถทำได้ในทุกระยะของโรค แพทย์ของคุณอาจพิจารณาการรักษาควบคู่ไปกับการฉายรังสีและเคมีบำบัด
 • เคมีบำบัด การกินหรือฉีดเคมีบำบัดเข้าไปในเส้นเลือดหรือกล้ามเนื้อเพื่อให้ยาถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อทำหน้าที่หยุดการแบ่งตัวหรือทำลายเซลล์มะเร็ง สามารถใช้ก่อน และ/หรือหลังการผ่าตัด ร่วมกับรังสีรักษาได้หรือไม่ เคมีบำบัดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติและการทำงานของอวัยวะอื่นๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร และผมร่วง
 • การรักษาด้วยรังสี ด้วยคลื่นพลังงานสูงไปทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการเกิดซ้ำอีกด้วย สามารถทำได้ร่วมกับเคมีบำบัด เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ยาเฉพาะ (Targeted Therapy) เป็นการรักษาแบบกำหนดเป้าหมายที่ฆ่าเซลล์มะเร็งโดยไม่ทำลายเซลล์ใกล้เคียงและมีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่มักจะรักษาร่วมกับเคมีบำบัด โดยเลือกใช้ในกลุ่มที่มีการแพร่กระจายของมะเร็ง จากการศึกษาพบว่าการรักษาด้วยยาเฉพาะชนิดสามารถยืดอายุขัยได้ และช่วยให้มีชีวิตที่ปราศจากโรคได้ยาวนานกว่าการให้เคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว
 • ยาภูมิคุ้มกัน (immunotherapy) ซึ่งจะกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตรวจหาและฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น เพิ่มโอกาสอายุยืนยาว ส่วนใหญ่จะใช้ในมะเร็งที่ลุกลาม และจำเป็นต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งอย่างละเอียดเพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

การตรวจคัดกรองหลังการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักหายขาด

ผู้ป่วยที่หายจากมะเร็งลำไส้ มีโอกาสเป็นซ้ำ ทั้งที่จุดกำเนิดของโรคและส่วนอื่นๆ ของลำไส้ใหญ่ ดังนั้นผู้ป่วยจึงต้องได้รับการตรวจติดตามเป็นระยะ ตามที่แพทย์ของคุณแนะนำ ในช่วง 2 ปีแรก แพทย์ของคุณอาจนัดตรวจติดตามผลทุก 3-6 เดือน รวมถึงการตรวจลำไส้ทุก 6 เดือน และการเอ็กซ์เรย์ช่องท้องทุกๆ 3-6 เดือน หายไปหากไม่พบการกลับเป็นซ้ำของมะเร็ง อาจปล่อยให้ระยะตรวจนานขึ้นให้ตรวจทุก 1 ปี จนครบ 3 ปี

นอกจากการนัดหมายแพทย์และการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ควรลดลงด้วย ซึ่งสามารถทำได้โดยการจำกัดการบริโภคเนื้อแดงและอาหารที่มีไขมันสูง เพิ่มการบริโภคผักและผลไม้และอาหารที่มีเส้นใยสูง เพื่อช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติ รวมทั้งออกกำลังกายเป็นประจำ นอนหลับให้เพียงพอ ทำจิตใจให้สงบไม่เครียด ไลฟ์สไตล์เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้ ห่างไกลมะเร็งลำไส้

.
ที่มาข้อมูล