in

“ภาวะว่างเปล่า” ปัญหาสุขภาพจิตหลัง “โควิด-19”

“ภาวะว่างเปล่า” ปัญหาสุขภาพจิตหลัง “โควิด-19”

“ความว่างเปล่า” ปัญหาสุขภาพจิตหลัง “โควิด-19”

สภาวะว่างเปล่า (Languishing) คือสภาวะขาดแรงจูงใจ ไร้จุดหมายในชีวิตหรือรู้สึกเฉื่อยชา ไม่อยากทำอะไรเป็นพิเศษ ถือเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 ไม่มีความรุนแรงระดับผิดปกติหรือเป็นโรค แต่อาจเป็นกระแสไฟดับ หรือภาวะซึมเศร้าต่อไป

เหตุแห่งความว่างเปล่า

นพ. ชวิทย์ ตันวีระชัยสกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เกิดจากความอ่อนล้าทางอารมณ์ของการพยายามทำอะไรบางอย่างเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้

ความว่างเปล่า

  1. รู้สึกเหนื่อย เหนื่อย แต่ไม่ท้อ เพราะยังรู้สึกอยากทำหลายๆ อย่าง แค่ไม่มีใจที่จะทำ
  2. รู้สึกไม่สุขหรือสุขเหมือนเดิมแต่ไม่เศร้าหรือหดหู่
  3. รู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีจุดหมาย แต่ก็ไม่สิ้นหวัง
  4. การแสดงหรือเรียนไม่เต็มเช่นเดิมแต่ไม่ถึงขั้นไม่สามารถทำงานหรือไม่สามารถเข้าเรียนได้

วิธีรับมือกับความว่าง

  • พยายามทำกิจกรรมที่สนุกและท้าทาย เช่น เรียนภาษาที่ 3 หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ให้กับตัวเอง
  • ตั้งเป้าหมายเล็กๆ ในชีวิตและบรรลุเป้าหมาย เช่น การตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงห้องหรือการลดน้ำหนัก
  • หาเวลาทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบ โดยแบ่งเวลาส่วนตัวโดยไม่ให้ใครมาขัดจังหวะ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในชีวิตประจำวัน เช่น การออกกำลังเพื่อสังคม

.
ที่มาข้อมูล