in

ฟันผุจนทะลุเหงือก‏‏

ฟันผุจนทะลุเหงือก‏‏

คำถาม:

ฉันมีฟันผุเป็นเวลานาน แต่ไม่ได้ไปรักษาเพราะคิดว่าจะไปได้ไม่นาน ฟันพวกนี้หายไปเกินครึ่งแล้ว มีตุ่มหนองด้วย ตอนนี้เนื้อฟันด้านข้างเป็นรูทะลุเหงือก ฉันต้องการถามแพทย์ว่าฉันสามารถรักษาคลองรากฟันได้ทันเวลาหรือไม่ คุณจะทำอย่างไรถ้าฟันของคุณถูกถอนออก?

เพศ:

หญิง

อายุ:

17 ปี

อาการ:

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

นพ. ศุภนันท์ สุวรรณธรรม

คำตอบ:

การมีฟันผุผ่านเส้นประสาทฟันทำให้เกิดการติดเชื้อที่คลองรากฟัน อาจทำให้เกิดการอักเสบและเป็นตุ่มหนอง สำหรับการรักษามี 2 วิธีคือ 1. การรักษาคลองรากฟัน ซึ่งหากรักษารากฟัน ส่วนเนื้อฟันและสภาพของเนื้อฟันคงเพียงพอที่จะฟื้นฟูให้สมบูรณ์และทำงานได้ ฟัน. จากรายละเอียดที่ให้มาค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงไม่สามารถตอบได้ว่าสามารถรักษาคลองรากฟันได้หรือไม่ ก็ต้องผ่านการตรวจ

ที่มาข้อมูล