in

ฟลูติคาโซน (Fluticasone)

ฟลูติคาโซน (Fluticasone)

ฟลูติคาโซน (ฟลูติคาโซน)

ฟลูติคาโซน (ฟลูติคาโซน) เป็นยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์มักใช้เพื่อบรรเทาอาการระบบทางเดินหายใจจากการอักเสบ เช่น อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล โรคหอบหืด หรือโรคหอบหืด และโรคจมูกอักเสบ (Nasal Polyps) เป็นต้น

ฟลูติคาโซนส่วนใหญ่มีจำหน่ายในสองรูปแบบ: ยาสูดดมและสเปรย์จมูก Fluticasone ยังมีอยู่ในรูปแบบครีมเพื่อรักษาโรคผิวหนังบางชนิด

ฟลูติคาโซน (ฟลูติคาโซน)

เกี่ยวกับฟลูติคาโซน

กลุ่มยา คอร์ติโคสเตียรอยด์
ประเภทยา สามารถซื้อยาและยาตามใบสั่งแพทย์ทางออนไลน์ได้
คุณสมบัติ ต้านการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
แบบฟอร์มการให้ยา ยาสูดพ่น ยาพ่นจมูก และยาเฉพาะที่
การใช้ยาในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร หมวดหมู่ C จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าทำให้เกิดความผิดปกติในทารกในครรภ์ แต่ไม่มีการศึกษาในมนุษย์หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอในการทดลองในมนุษย์และสัตว์ ควรใช้ยาเมื่อพิจารณาว่า ประโยชน์มีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดกับทารกในครรภ์

คำเตือนสำหรับการใช้ Fluticasone

ผู้ป่วยควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา

 • แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณมีประวัติแพ้ยา Fluticasone หรือส่วนผสมใดๆ ของ Fluticasone รวมถึงยาและสารอื่นๆ
 • แจ้งแพทย์หากมีเงื่อนไขทางการแพทย์และปัญหาสุขภาพใด ๆ โดยเฉพาะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เบาหวาน ต้อกระจก ต้อหิน ภาวะเสี่ยงต่ำ โรคตับ แผลโพรงจมูกหรือการบาดเจ็บ ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ประวัติการศัลยกรรมจมูกและประวัติการรักษาโรคติดเชื้อต่างๆ
 • แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบเกี่ยวกับยา อาหารเสริม หรือสมุนไพรทั้งหมดที่ผู้ป่วยกำลังรับประทาน ยาบางชนิดอาจมีปฏิกิริยากับ Fluticasone ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลงหรือทำให้เกิดผลข้างเคียง โดยเฉพาะสารยับยั้ง CYP3A4 เช่น ritonavir และ cobicistatคีโตนาโซล (Ketoconazole) และ Itraconazole (Itraconazole) รวมทั้งยาต้านเชื้อราและยาต้านไวรัสอื่นๆ
 • ฟลูติคาโซนสามารถส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้ และไม่มีการยืนยันว่ายานี้ผ่านน้ำนมแม่ได้หรือไม่ หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา
 • ก่อนทำการรักษาใดๆ แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับประวัติการใช้กับ Fluticasone ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่กำลังใช้ยานี้หรือเคยใช้ยานี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
 • ในระหว่างการรักษาด้วย Fluticasone คุณควรป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะ:โรคอีสุกอีใสและโรคหัด
 • Fluticasone สามารถใช้ได้ทั้งแบบยาสูดพ่นทางปากและแบบพ่นจมูก ผู้ป่วยควรอ่านฉลากยาและใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ และควรใช้ยาอย่างเคร่งครัดตามที่แพทย์กำหนด ปริมาณของ Fluticasone แตกต่างกันไปในแต่ละผู้ป่วยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

ปริมาณฟลูติคาโซน

ปริมาณ รูปแบบ และระยะเวลาของยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ตัวอย่างการใช้ยามีดังนี้

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

ตัวอย่างการใช้ Fluticasone ในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ใหญ่ และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี

 • Fluticasone Propionate Nasal Spray: เริ่มแรก ใช้สเปรย์ฉีดจมูก 0.05% 100 ไมโครกรัมต่อสเปรย์ ฉีดเข้ารูจมูกทั้งสองข้าง 1 ครั้งต่อวัน วันละครั้งในตอนเช้า หากจำเป็น อาจฉีดพ่นวันละ 2 ครั้ง และในระหว่างการควบคุมอาการ ให้ใช้สเปรย์จมูก 0.05% ปริมาณ 50 ไมโครกรัมต่อสเปรย์ ฉีดเข้ารูจมูกทั้งสองข้าง ข้างละ 1 ครั้ง วันละครั้ง
 • Fluticasone Furoate Nasal Spray: ในขั้นต้น ควรใช้สเปรย์ฉีดจมูกขนาด 55 ไมโครกรัมต่อรูจมูกทั้งสองข้าง 1 ครั้งต่อวัน และในระหว่างการควบคุมอาการ ควรใช้สเปรย์จมูกขนาด 27.5 ไมโครกรัมต่อวัน ฉีด 1 ครั้ง ฉีดเข้ารูจมูกทั้งสองข้าง ข้างละ 1 ครั้ง วันละ 1 ครั้ง

Fเด็กอายุ 6-11 ปี

 • Fluticasone Furoate Nasal Spray: ในขั้นต้น ควรฉีดสเปรย์จมูกขนาด 27.5 ไมโครกรัมเข้าไปในรูจมูกแต่ละข้างวันละครั้ง อาจใช้ยาขนาด 55 ไมโครกรัมต่อสเปรย์ หากจำเป็น การควบคุมอาการ สำหรับการควบคุมอาการและการควบคุมอาการ ให้ใช้สเปรย์จมูก 27.5 ไมโครกรัมต่อสเปรย์เข้ารูจมูกทั้งสองข้าง วันละครั้ง

เด็กอายุ 4-11 ปี

 • Fluticasone Propionate Nasal Spray: ใช้สเปรย์ฉีดจมูก 0.05% 50 ไมโครกรัมต่อสเปรย์เข้ารูจมูกทั้งสองข้าง 1 ครั้งต่อวัน วันละครั้งในตอนเช้า หากจำเป็น อาจฉีดพ่นวันละ 2 ครั้ง

โรคหอบหืด

เม็ดฟลูติคาโซนสำหรับการรักษาโรคหอบหืดมักจะมาในรูปของยาสูดพ่น ใช้ได้กับยาสูดพ่น DPI (Dry Powder Inhaler) MDI (Metered Dose Inhaler) และเครื่องพ่นยา (Nebulization) โดยมีตัวอย่างการใช้งานดังนี้

ผู้ใหญ่

 • Fluticasone Propionate Nasal Spray : อาการไม่รุนแรง เริ่มแรก ยาสูดพ่น 100 ไมโครกรัมวันละสองครั้ง; อาการปานกลางถึงรุนแรง ยาสูดพ่น 250–500 ไมโครกรัมวันละสองครั้งด้วยยาสูดพ่น DPI หรือ MDI ขนาดยาอาจเพิ่มขึ้นสูงสุด 1,000 ไมโครกรัม วันละสองครั้งตามการตอบสนองต่อการรักษา สำหรับเครื่องพ่นยาขยายหลอดลม สูดดม 500–2,500 ไมโครกรัมวันละสองครั้ง
 • Fluticasone Furoate Nasal Spray: 100 mcg inhaler 1 ครั้งต่อวันกับ DPI inhaler และอาจเพิ่มขึ้นเป็น 200 mcg 1 ครั้งต่อวัน

เด็ก

 • อายุ 4-16 ปี: เริ่มแรก 50-100 ไมโครกรัม DPI หรือ MDI Fluticasone Propionate สูดดมวันละสองครั้ง หากจำเป็น อาจเพิ่มเป็น 200 ไมโครกรัมต่อขนาดยา
 • อายุ 5–12 ปีที่ใช้ Fluticasone Furoate: สูดดม 50 ไมโครกรัมวันละครั้งด้วยเครื่องช่วยหายใจ DPI
 • อายุ 4-16 ปีที่ใช้เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม ในขั้นต้น การสูดดม Fluticasone Propionate ในขนาด 1000 mcg ด้วยเครื่องพ่นฝอยละอองวันละสองครั้ง

โรคจมูกอักเสบ

แพทย์ของคุณอาจกำหนดให้ Fluticasone เป็นสเปรย์ฉีดจมูกสำหรับผู้ที่มีอาการโรคจมูกอักเสบตัวอย่างการใช้งานมีดังนี้

ผู้ใหญ่ Fluticasone Propionate Nasal Spray 200 mcg ถูกฉีดเข้าไปในรูจมูกทั้งสองข้าง 1-2 ครั้งต่อวันเป็นเวลาอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ติดต่อกันหรือตามที่แพทย์ของคุณกำหนด

โรคผิวหนังที่ตอบสนองต่อสเตียรอยด์

แพทย์ของคุณอาจกำหนดให้ Fluticasone ในรูปแบบครีมเพื่อบรรเทาอาการอักเสบของผิวหนังในโรคผิวหนังที่ตอบสนองต่อสเตียรอยด์ (Corticosteroid-Responsive Dermatoses) โดยมีตัวอย่างการใช้งานดังนี้

ผู้ใหญ่ ทาครีม Fluticasone 0.05% กับผิวที่ได้รับผลกระทบ เน้นทาบางๆ 1-2 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์จนกว่าอาการจะดีขึ้น จากนั้นลดปริมาณการใช้ตามคำแนะนำของแพทย์

เด็กอายุมากกว่า 3 เดือน ทาครีม Fluticasone 0.05% กับผิวที่ได้รับผลกระทบ เน้นทาบางๆ 1-2 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์จนกว่าอาการจะดีขึ้น จากนั้นลดปริมาณการใช้ตามคำแนะนำของแพทย์

การใช้ฟลูติคาโซน

นี่คือวิธีการใช้ยาเสพติดเพื่อความปลอดภัย:

 • อ่านฉลากก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยเฉพาะรูปแบบของยาที่ป้องกันไม่ให้ได้รับยาครบตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้
 • ใช้ยาอย่างเคร่งครัดตามฉลากและคำแนะนำของแพทย์ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยา ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกร
 • สเปรย์ฉีดจมูก Fluticasone เขย่าขวดทุกครั้งก่อนใช้
 • เครื่องช่วยหายใจทางปาก Fluticasone มีทั้งรูปแบบ DPI และ MDI ซึ่งใช้กับเครื่องช่วยหายใจที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ป่วยควรศึกษาวิธีการใช้อย่างถูกต้องจากแพทย์
 • Fluticasone สูดดมทางปากเพื่อรักษาโรคหอบหืดในเด็ก ควรมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่เสมอ
 • ก่อนและหลังทาครีม Fluticasone ล้างมือให้สะอาด ระวังอย่าให้ยาเข้าตาหรือสัมผัสกับส่วนอื่นของผิวหนัง
 • หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้ถึงเวลาใช้ครั้งต่อไป ให้ใช้ยาครั้งต่อไป โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณ
 • ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อนัดหมายเป็นประจำ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ใช้ Fluticasone เป็นประจำเพราะเป็นยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพได้เมื่อใช้ในระยะยาว และอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผู้ป่วยเด็ก
 • พบแพทย์หากสเปรย์ฉีดจมูกฟลูติคาโซนไม่ดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ หรือหากใช้ฟลูติคาโซนสูดดมทางปากแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์
 • เก็บยาในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสง ความร้อน ความชื้น และให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ผลข้างเคียงของ Fluticasone

Fluticasone อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงในรูปแบบยาต่างๆ ได้แก่ :

ผลข้างเคียงของสเปรย์ฉีดจมูก Fluticasone

สเปรย์ฉีดจมูกฟลูติคาโซนสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น เลือดกำเดาไหล แผลในจมูก และรอยขาวในและรอบจมูก แสบหรือคันในโพรงจมูก ไอ หายใจลำบาก ปวดศีรษะ ปวดหลัง เจ็บคอ มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น

หากพบผลข้างเคียงเป็นเวลานานจะมีอาการรุนแรงขึ้นหรือมีอาการอื่นๆ โดยเฉพาะ หายใจมีเสียงวี้ด ตาพร่ามัว หนาวสั่น ปวดตามร่างกาย ปวดตา หรือการมองเห็นเปลี่ยนแปลง ควรไปพบแพทย์ทันที นอกจากนี้การใช้ Fluticasone ที่เป็นยาสเตียรอยด์ในเด็กเป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตหรือการเจริญเติบโตช้า ผู้ปกครองควรพาเด็กที่ใช้ยานี้เป็นประจำเพื่อตรวจร่างกายตามกำหนด

ผลข้างเคียงของยาสูดพ่นทางปาก Fluticasone

ยาสูดพ่นชนิดรับประทาน Fluticasone อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น คัดจมูก ไอ จาม ปวดหน้า มีไข้ต่ำ หายใจมีเสียงหวีด แน่นหน้าอก มีหย่อมสีขาว และมีบาดแผลในปากและริมฝีปาก การติดเชื้อราในช่องปาก ปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น

หากพบผลข้างเคียงเป็นเวลานาน มีอาการรุนแรงขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อยล้า ขาดพลังงาน สำลักหลังใช้ยา ตาพร่ามัว ปวดตา หายใจลำบากอย่างรุนแรง ปวดท้องส่วนบน โรคดีซ่านตาเหลือง ปัสสาวะมีสีน้ำตาลเข้มเหมือนโคล่า อุจจาระสีเข้มเป็นโคลนจำนวนมาก ควรไปพบแพทย์ทันที

การใช้ Fluticasone เป็นเวลานาน ยาสูดพ่นในช่องปาก ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ เช่น ต้อหิน ต้อกระจก ผิวบอบบาง รอยฟกช้ำ สิว ขนบนใบหน้า ประจำเดือนมาไม่ปกติ และความตื่นตัวทางเพศลดลง เป็นต้น

ผลข้างเคียงของ Fluticasone รูปแบบเฉพาะ

ยาฟลูติคาโซนเฉพาะที่อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ผิวหนัง เช่น อาการคันและแสบร้อนที่ผิวหนัง ผื่นแดงเมื่อสัมผัสรู้สึกอุ่นกว่าส่วนอื่นๆ ของผิวหนัง มีรอยฟกช้ำ ผิวแพ้ง่าย ผิวเปลี่ยนสี และขนยาวกว่าปกติ เป็นต้น

แพ้ยา

แพ้ยาอาการที่พบได้ไม่บ่อย ได้แก่ ลมพิษ หายใจมีเสียงวี๊ด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และลำคอ ควรไปพบแพทย์ทันที

นอกจากนี้ อาจมีผลข้างเคียงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ายามีความผิดปกติหรือไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาต่อไป

.
ที่มาข้อมูล