in

ฟรี! ฝังยาคุมกำเนิด-ห่วงอนามัย ให้วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี

ฟรี! ฝังยาคุมกำเนิด-ห่วงอนามัย ให้วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี

ฟรี!  ยาคุมกำเนิดแบบฝัง - IUDs สำหรับวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี

วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีสามารถฝังยาคุมกำเนิดและห่วงคุมกำเนิดได้ ทุกสิทธิด้านสุขภาพ ฟรี ป้องกันการตั้งครรภ์ และลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ต่อเนื่อง พร้อมให้คำแนะนำวัยรุ่นที่ต้องการคำแนะนำ โทร 1663 ทุกวัน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปีมีสิทธิได้รับวิธีการคุมกำเนิดทั้งหมดโดยเสรี รวมถึงการปลูกถ่ายและใส่ห่วงอนามัยที่โรงพยาบาลเครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา กรมอนามัย ร่วมกับ สปสช. ส่งเสริมการเข้าถึงยาฝังคุมกำเนิดและ IUD สำหรับวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีที่ต้องการ การคุมกำเนิดทุกสิทธิด้านสุขภาพฟรีและสามารถรับบริการ ณ สถานที่ให้บริการในเครือข่าย สปสช. ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาคุณแม่วัยรุ่น

ประเภทของยาเม็ดคุมกำเนิด

ยาฝังคุมกำเนิด เป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง มีสองประเภท:

  • ยาคุมกำเนิดหนึ่งหลอดให้การคุมกำเนิดเป็นเวลา 3 ปี
  • ยาคุมกำเนิด 2 หลอด คุมกำเนิดได้นาน 5 ปี

โดยจะฝังไว้ใต้ผิวหนังบริเวณหน้าท้องของต้นแขน และลบออกเมื่อครบกำหนด

ข้อดีของยาคุมกำเนิด

  1. สะดวก ประสิทธิภาพสูง และคุมกำเนิดได้นาน
  2. ไม่รบกวนการมีเพศสัมพันธ์หรือการใช้ชีวิตประจำวัน
  3. หมดกังวลเรื่องการตั้งครรภ์หรือปัญหาลืมกินยาคุมกำเนิด
  4. สามารถใช้ในสตรีให้นมบุตรได้โดยไม่กระทบต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนม เมื่อหยุดยาคุมกำเนิดสามารถคืนภาวะเจริญพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว

ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด

ยาฝังคุมกำเนิดอาจมีผลข้างเคียง ได้แก่:

ส่วนใหญ่จะหายได้เองภายใน 6 เดือน

หากผู้รับยาคุมกำเนิดมีเลือดออกผิดปกติ ปวดศีรษะรุนแรง และวิตกกังวลเรื่องประจำเดือนไม่มา หรือช่วงมีประจำเดือน สามารถรับคำปรึกษาและการรักษาได้จากผู้ให้บริการ สำหรับวัยรุ่นที่ยังไม่ท้องและยังหาวิธีแก้ไขปัญหาไม่ได้ สามารถโทรปรึกษาและช่วยเหลือตามสภาพปัญหาได้ที่สายด่วน 1663 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ทุกวัน เพื่อรับบริการให้คำปรึกษาทางเลือกและส่งต่อเพื่อการดูแล รวมถึงการให้บริการแนะนำการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ

.
ที่มาข้อมูล