in

พบความผิดปกติชนิดโซมาโตฟอร์มของผิวหนังบ่อยขึ้นมาก

พบความผิดปกติชนิดโซมาโตฟอร์มของผิวหนังบ่อยขึ้นมาก

นพ.ประวิทย์ พิศาลบุตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบความผิดปกติของผิวหนังในรูปแบบ somatoform บ่อยขึ้นมาก

ความผิดปกติของโซมาโตฟอร์มเป็นกลุ่มของอาการที่มีอาการทางร่างกายคล้ายกับโรค หรือเกิดจากการบาดเจ็บ แต่สาเหตุที่แท้จริงไม่ใช่โรคทางร่างกาย จิตใจ หรือจากการสัมผัส ซึ่งรวมถึงอาการต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ ซึมเศร้า และเวียนศีรษะ

ความผิดปกติของโซมาโตฟอร์มของผิวหนังสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น เชื่อว่าเกิดจากมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จากการติดเชื้อราที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ ผู้ป่วยบางรายเข้าใจว่าแพ้ผงซักฟอก พวกเขามักจะบอกว่าเพิ่งใช้ผงซักฟอกชนิดใหม่เพื่อล้างผ้าปูที่นอน หรือไปนอนที่อื่น บางคนกลัวว่าร่างกายจะป่วยเกินไป ที่พบมากที่สุดคือความกลัวที่จะมีกามโรค และกลัวเป็นมะเร็งหรือกังวลว่ารูปร่างหน้าตาจะผิดปกติหรืออวัยวะไม่สมส่วนที่เรียกว่าโรคทางร่างกายผิดปกติ (BDD) หรือโรคของฉันไม่สวย

หากโรคนี้เกิดขึ้นในผู้ใหญ่ จะมีอาการกลัววัยชราอย่างร้ายแรงที่เรียกว่ากลุ่มอาการโดเรียน เกรย์ (Dorian Grey Syndrome) ผู้ที่เป็นโรคโบทูลิโนฟิเลียบางคนกลัวว่าจะหน้าแดง แม้ว่าคนรอบข้างจะไม่ได้สังเกตว่าผู้ป่วยหน้าแดง พบว่าความเครียด เช่น การสอบ การพูดในที่สาธารณะ ความกลัว อาจทำให้เหงื่อออกได้ มักจะอยู่ที่มือ เท้า รักแร้

ผู้ป่วย somatoform บางรายมีอาการปวด ที่แพทย์ไม่สามารถอธิบายได้ว่าอาการปวดนั้นเกิดจากสาเหตุทางร่างกายหรือจิตใจแต่อย่างใด เช่น ปวดตามผิวหนังไปทั้งตัว อาการปวดผิวหนังเฉพาะที่นั้นเจ็บปวดและคันที่หลัง มักจะอยู่ที่สะบักหรือใต้สะบัก

สำหรับอาการคันที่ไม่สามารถอธิบายได้ทั่วร่างกาย โรคที่ทำให้เกิดอาการคันต้องได้รับการยกเว้นก่อน เช่น อาการคันในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อาการคันจากโรคตับ อาการคันจากโรคเลือด

นพ.ประวิทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีกระแสนิยมตกแต่งร่างกายด้วยวิธีแปลกๆ (body modified) ที่นอกเหนือจากการสัก เจาะ ใส่แหวน ฝังมุกองคชาต ฯลฯ ที่ทำกันมานาน วิธีการตกแต่งที่แปลกใหม่ เช่น การตัดลิ้นเป็นสองส่วน กรีดหรือกรีดหนังให้เป็นแผล ตัดแต่งหูให้เหมือนหูหมา พบว่าพวกที่แต่งร่างกายแปลกๆ บางคนมีโรคโซมาโตฟอร์มที่เรียกว่า BDD

การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ somatoform ทางผิวหนังเป็นเรื่องยากมาก เพราะความผิดปกตินั้นเกิดจากปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ แต่ผู้ป่วยไม่ยอมรับความจริงข้อนี้เพราะผู้ป่วยมั่นใจว่าตนเองเป็นโรคทางกาย ทำให้ยากต่อการส่งต่อผู้ป่วยไปหาจิตแพทย์

.
ที่มาข้อมูล