in

ฝุ่นผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

ฝุ่นผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

ถาม : จันธานี/ชลบุรี
ท้องได้ 3 เดือน แต่ต้องนั่งทำงานใกล้เครื่องถ่ายเอกสารทั้งวัน และในสำนักงานไม่มีเครื่องดูดควัน ฝุ่นผงหมึกจากเครื่องถ่ายเอกสารมีอันตรายอย่างไร?

ตอบ นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร
โดยการตรวจสอบส่วนผสมของผงหมึกที่ใช้ในเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนใหญ่พบว่ามีเหล็กออกไซด์ซึ่งเป็นสารทำให้ดำคล้ำและกาวบางชนิดทำให้คริสตัลสีเกาะติดกับกระดาษ สารนี้ได้รับการยอมรับและลงทะเบียนโดย FDA (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา) ว่าปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
หากที่ทำงานของคุณมีกล่องตลับหมึกใหม่ ลองดูที่ฉลากที่แนบมา เพราะบริษัทพวกนี้ก็กลัวจะฟ้องเรื่องวางยาพิษเหมือนกัน ดังนั้นบริษัทเหล่านี้จึงต้องแจ้งระดับความปลอดภัยของสารที่ใช้ทุกครั้ง สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารและยังไม่ได้รับการพิสูจน์แน่ชัดคือแสงจากเครื่องถ่ายเอกสาร เพราะบางคนก็ถ่ายเอกสารด้วยความรวดเร็ว ห้ามปิดบังบังแสง ผู้ผลิตเตือนว่าอาจมองแสงได้อันตรายเป็นเวลานาน และแนะนำในคู่มือว่าควรใช้ปกปิดแสงเมื่อคัดลอกทุกครั้ง

.
ที่มาข้อมูล