in

ผ้าอนามัยทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูก ข่าวลือ หรือ เรื่องจริง?

อาการ โรค เอดส์ ผู้หญิงหลายคนสงสัยใส่ผ้าอนามัยนานๆจะเป็นมะเร็งปากมดลูกจริงหรอ หรือที่บอกว่า ผ้าอนามัยแบบนี้ช่วยแก้ได้มันจริงรึเปล่า มาไขข้อข้องใจไปพร้อมๆกัน.

https://www.youtube.com/watch?v=2Q6ARp4978g

อาการ โรค เอดส์ ผู้หญิง