in

ผ่าตัดมะเร็งไทรอยด์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจไหมคะ?


ฉันถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์
เดือนหน้ามีนัด ขอคำแนะนำจากพี่ๆ
ถ้าทำศัลยกรรมต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือไม่?
หลังศัลยกรรมเจ็บมากไหม? ฉันกังวล.

แก้ไขข้อความเมื่อ

.อ่านต่อ ได้ที่นี่