in

ผู้บริบาล

ผู้บริบาล

เนอสเซอรี่มาจากคำว่าเปริ แปลว่า กลม และ pal หมายถึง ความห่วงใย

สถานรับเลี้ยงเด็ก หมายถึง ผู้ดูแลผู้ป่วยรายรอบ เช่น การดูแลคนชรา คนป่วย เด็ก คนพิการ อาจรวมถึงครูพี่เลี้ยงด้วย ที่สามารถดูแลได้ทั้งที่บ้านหรือในชุมชน

เรามีผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้สูงอายุจะมีอาการป่วยเรื้อรัง เช่น อ่อนแรง อัมพาต และทุพพลภาพอื่นๆ คนเหล่านี้ไม่ควรไปโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลแออัด เร่งรีบ และมีราคาแพง จึงไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลที่ดี

การไปโรงพยาบาลเป็นการจากไปจากสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยที่บ้าน ทำให้ผู้อาวุโสเหล่านี้ไม่มีความสุขเลย แล้วถามว่า “กลับบ้าน” ไหม??

ถ้าได้ดูแลที่บ้านก็จะมีความสุขมากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีพยาบาลเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมบ้าน สัปดาห์ละครั้งหรือบ่อยเท่าที่จำเป็นเพื่อทำหัตถการบางอย่างและสอนผู้ป่วยหรือญาติ บางคนอาจต้องการการดูแลอย่างสม่ำเสมอจากผู้ดูแล

พยาบาลควรเป็นคนที่มีการศึกษาในระดับหนึ่ง ได้รับการอบรมมาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะด้านการพยาบาลโดยเฉพาะ มีความอ่อนไหวและมีความรับผิดชอบสูง

คนที่จะฝึกพยาบาลคือพยาบาล
เรามีพยาบาลประมาณ 150,000 คนทั่วประเทศ ถ้าอัตราการฝึกอบรมเป็น 1 ต่อ 1 เราสามารถฝึกอบรมพยาบาลได้หลายแสนคน

ความต้องการพยาบาลและพี่เลี้ยงเด็กในชุมชนรวมกันจะอยู่ที่หลายแสนคน การมีผู้ดูแลจำนวนมากจะสร้างงาน สร้างคน และได้รับประโยชน์จากการดูแลที่ดี

พยาบาลทั่วประเทศอาจเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายพยาบาลเพื่อประชาชน และในแต่ละอำเภอหรืออำเภอรวมตัวกัน “มูลนิธิพยาบาลเยี่ยมบ้าน” เพื่อให้บริการพยาบาลเยี่ยมบ้านแก่ผู้ยากไร้และมูลนิธิในแต่ละเขตหรือพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมพยาบาลให้เพียงพอกับความต้องการ

ด้วยวิธีนี้เครือข่ายพยาบาลเพื่อประชาชนจะครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นเพื่อนและดูแลทุกคนตั้งแต่มดลูกจนถึงก้นตะกอน ด้วยหัวใจของมนุษยชาติ

มนุษย์ต้องการการรักษามากจนถ้าทำได้ดี พยาบาลและพยาบาลสามารถรักษาโลกได้ (Heal the World)

.
ที่มาข้อมูล