in

ผลสำรวจสถาบันพระปกเกล้าพบ ปชช.เชื่อมั่น ‘แพทย์ รพ.รัฐ’ สูงสุด


ผลสำรวจสถาบันพระปกเกล้า ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของ คณะบุคคล/สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ พบเชื่อมัน แพทย์ รพ.รัฐสูงสุด

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่สถาบันพระปกเกล้า นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 33,420 คน โดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 24 เม.ย.-15 พ.ค.60 (ดู ที่นี่) ในส่วนของความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อการทำงานของคณะบุคคล/สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ นั้น พบว่า 6 อันดับแรกที่ประชาชนค่อนข้างเชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมากตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

อันดับ 1 คือ แพทย์ใน รพ.ของรัฐ ร้อยละ 86.4

อันดับ 2 แพทย์ใน รพ.ของเอกชน ร้อยละ 85.6

อันดับที่ 3 ทหาร ร้อยละ 85.1

อันดับที่ 4 นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 84.8

อันดับที่ 5 ข้าราชการพลเรือน ร้อยละ 82.3

อันดับที่ 6 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร้อยละ 82.1

 ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org