in

ปัญหาการมีประจำเดือนและการตกขาว‏‏

ปัญหาการมีประจำเดือนและการตกขาว‏‏

คำถาม:

ฉันมักจะเป็นตะคริวประจำเดือนทุกเดือน ปวดมากจนลุกไม่ขึ้น หนึ่งวันก่อนหมดประจำเดือนจะเกิดลิ่มเลือดที่ใหญ่กว่าสองเซนติเมตร แต่ละเดือนประจำเดือนมาไม่เท่ากัน บางเดือนมา 3-4 วัน แต่บางเดือนมาเกิน 7 วันเมื่อหมดประจำเดือน หรือก่อนมีประจำเดือนจะไม่มีตกขาวแต่จะตกขาวตรงกลางระหว่างมีประจำเดือน ตกขาวเยอะมาก และบางเดือนก็มีตกขาวออกมาเป็นเลือด อยากทราบว่า 1. ปวดประจำเดือนหนักๆ จะมีผลเสียในระยะยาวหรือไม่? 2. ลิ่มเลือดอุดตันขนาดใหญ่เกิดจากอะไร? และจะเป็นอันตรายหรือไม่? 3. วิธีการรักษาตกขาว? และเป็นอันตรายหรือไม่? 4.ทุกอาการมีโอกาสเป็นมะเร็งในอนาคต

เพศ:

หญิง

อายุ:

อายุ 21 ปี

อาการ:

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ สุขเรรักษ์

คำตอบ:

คุณควรไปตรวจอุ้งเชิงกรานเพื่อดูว่ามีการติดเชื้อในช่องคลอดหรือไม่ และตรวจดูมดลูกของคุณเพื่อหาเนื้องอกหรือพังผืด หากเป็นปกติ อาจตรวจสอบความสมดุลของฮอร์โมนด้วย

ที่มาข้อมูล