in

ปวดเท้า (Foot Pain)

ปวดเท้า (Foot Pain) เป็นลักษณะของการปวดที่เกิดขึ้นรอบๆเท้า สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น นิ้วเท้า ส้นตีน อุ้งเท้ารวมทั้งข้างหลังเท้า โดยอาจส่งผลให้กำเนิดลักษณะของการปวด อักเสบ หรือเป็นปัญหาในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยปวดเท้าเป็นอาการที่พบได้บ่อยได้หลายครั้ง เพราะว่าเป็นอวัยวะส่วนอุปกรณ์รับน้ำหนักของร่างกายและก็ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ดังเช่นว่า เดิน วิ่ง การบริหารร่างกาย ฯลฯ

เท้ายอดเยี่ยมในอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดของร่างกาย มีกระดูก 26 ชิ้น เชื่อมต่อกันด้วยข้อต่อ กล้าม เอ็นกล้ามและก็เอ็นยึด โดยลักษณะของการปวดมีตั้งแม้กระนั้นระดับปวดไม่มากมายไปจนกระทั่งขั้นร้ายแรง และก็บางทีอาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวหรือเรื้อรังก็ได้ การดูแลรักษาลักษณะของการปวดเท้าก็เลยจะขึ้นกับต้นเหตุ อาการและก็ความร้ายแรงที่เกิดขึ้น พื้นฐานสามารถดูแลตัวเองได้แม้มีลักษณะอาการไม่หนักมากมาย แม้กระนั้นถ้าเกิดมีลักษณะอาการร้ายแรงขึ้นบางทีอาจจำต้องเข้ารับการดูแลรักษาโดยหมอ