in

ปวดจุดสลักเพชรข้างขวา

ปวดจุดสลักเพชรข้างขวา

คำถาม:

คุณช่วยแนะนำได้ไหมว่ามีแพทย์ที่สามารถรักษาอาการนี้ได้หรือไม่?

เพศ:

ชาย

อายุ:

37 ปี

อาการ:

ปวดจุดแกะสลักเพชร

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

รศ. ผศ.ดร.วิชัย อึ้งพินิจพงศ์

คำตอบ:

ซึ่งอาจเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังส่วนเอว ด้านหนึ่งของบริเวณเอวมีกล้ามเนื้อสะโพกอักเสบเรื้อรังเรื้อรัง การพักจากการก้มตัวจะดีกว่า ควรรักษาให้หายก่อนกลับไปเล่นกอล์ฟ หากต้องการหายให้ปรึกษานักกายภาพบำบัดใกล้คุณ คุณจะได้รับการบำบัดด้วยการดึงเอวและนวดอัลตราซาวนด์ที่เอวและสะโพกที่การแกะสลักเพชร คุณควรจัดการท่าหงายด้วย ไขว้ขาแล้วใช้มือดึงข้อเท้าและเข่ามาที่หน้าอก ทำท่านี้เป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นผ่อนคลาย ทำซ้ำ 5-10 ครั้งต่อวัน

ที่มาข้อมูล