in

ปลายลิ้นชาเกิดจาก‏

ปลายลิ้นชาเกิดจาก‏

คำถาม:

อาการชาที่ปลายลิ้นเกิดจากอะไร? อีกแล้ว รู้สึกขมในปาก มันคืออะไร?

เพศ:

หญิง

อายุ:

17 ปี

อาการ:

ปลายลิ้นชามาสองสามวันแล้ว ปากของฉันรู้สึกขมและเวียนหัว

ประวัติการเจ็บป่วย:

มีความดันโลหิตต่ำ มีอาการชักเพราะความเครียด

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

หมอประจำหมู่บ้าน

คำตอบ:

อาการชาลิ้นและการรับรู้ของชาติเปลี่ยนไปโดยไม่มีแผลที่ลิ้น เกิดจากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ ความเครียดเป็นสาเหตุหนึ่ง แนะนำสำหรับวันหยุด กินอาหารให้ครบมื้อ ถ้ายังไม่ดีขึ้นแนะนำให้ไปพบแพทย์

ที่มาข้อมูล