in

ปลัดสธ. เร่งตรวจสอบ “พยาบาลปลอมวุฒิ” ย้ำดูแค่เอกสารสมัครอย่างเดียวไม่ได้ เพิ่มตรวจสอบย้อนกลับสถานศึกษา


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีนายโกวิท อินทสอน อายุ 35 ปี พยาบาล รพ.ปากชม จ.เลย ปลอมวุฒิการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาล เข้าทำงานที่ รพ.ปากชม นาน 11 ปี จนได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ว่า เรื่องนี้ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าเป็นมาอย่างไร ทั้งในส่วนของรพ. และสภาการพยาบาล ทั้งนี้ ยืนยันว่ากระบวนการการจ้างงานของรพ.นั้นมีการตรวจสอบอยู่แล้ว โดยเฉพาะการบรรจุเป็นข้าราชการต้องมีการพิจารณาหลายอย่าง แต่ที่ผ่านมาเรียนว่าการจ้างงานของกระทรวงมีหลายรูปแบบ มีการกระจายอำนาจ โดยรพ.จ้างเองก็มี เช่น ลูกจ้าง พนักงานกระทรวง เป็นต้น อาจจะต้องดูว่ามีการจ้างงานรูปแบบอื่นก่อนแล้วค่อยปรับย้ายขึ้นมาหรือไม่

นพ.สุขุม กล่าวว่า เบื้องต้นพบว่าเป็นเด็กทุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเข้าศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลยไม่คิดว่าเด็กที่ได้รับทุนจะเรียนไม่จบ ดังนั้น เรื่องนี้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด เป็นการประมาทเลินเล่อหรือไม่ อย่างไร พร้อมกำชับเรื่องการรับบุคลากรเข้าปฏิบัติงานว่าจะดูแค่เอกสารที่ผู้สมัครงานนำมาอย่างเดียวไม่ได้ อาจจะต้องเพิ่มการตรวจสอบย้อนกลับไปที่สถานศึกษาด้วย ส่วนเรื่องเงินเดือนที่ได้รับในฐานะข้าราชการ ก็ว่าไปตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ลงไปตรวจสอบจะสรุปและรายงานมาพร้อมกัน โดยขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมา และส่งลงไปตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่แล้ว คาดว่าจะส่งรายละเอียดกลับมาในเร็วๆ นี้
 

 ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org