in

ประโยชน์-โทษของการ “นอนกลางวัน” ที่คุณอาจไม่เคยรู้

ประโยชน์-โทษของการ “นอนกลางวัน” ที่คุณอาจไม่เคยรู้

ประโยชน์และโทษของการ "นอนกลางวัน" ที่คุณอาจไม่รู้

การงีบหลับระหว่างวันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายเมื่อคุณรู้สึกเหนื่อย หรือสำหรับใครที่มีปัญหาในการนอน นอนไม่พอในตอนกลางคืน และนอกจากจะทำให้รู้สึกสดชื่นแล้ว ยังมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายอีกด้วย

ประโยชน์ของการนอนกลางวัน

  • ช่วยลดภาระงานหนักในหัวใจ สามารถลดอุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันได้
  • คลายเครียดเพราะเมื่อได้พักสมองจะทำให้งานง่ายขึ้นทำให้สมองทำงานเร็วขึ้น
  • เพิ่มพลังให้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ จะทำให้สมองเมื่อยล้า การงีบหลับระหว่างวันจะช่วยให้สมองตื่นตัวมากขึ้น ปรับปรุงอารมณ์ มีความคิดสร้างสรรค์และช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้น
  • ช่วยเพิ่มความพร้อมของร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำงาน ไปออกกำลังกาย
  • ช่วยให้สมองจำสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้ดีขึ้น จดจำข้อมูลจากที่ทำงาน จำคำพูด; การรับรู้ถึงสิ่งของหรือมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดี

เรารู้ประโยชน์ของการนอนกลางวันแล้ว มารู้จักโทษของการนอนกลางวันกันเถอะ

บทลงโทษสำหรับการง่วงนอนตอนกลางวัน

  • การนอนระหว่างวันนานเกินไปอาจทำให้คุณง่วงมากขึ้น ต้องใช้เวลาเพื่อให้ร่างกายกลับมาตื่นตัวและพร้อมทำกิจกรรมต่างๆ ระยะเวลาที่คุณควรนอนระหว่างวันเพียง 10-40 นาที
  • การงีบหลับบ่อยในตอนกลางวัน อาจทำให้คุณเป็นโรคนอนไม่หลับได้ เวลาที่ดีที่สุดในการนอนหลับระหว่างวันคือ 15:00 น. – 15:00 น. คุณไม่ควรเข้านอนหลัง 15.00 น. หรือหนักกว่านั้นอาจทำให้นอนไม่หลับได้
  • การนอนกลางวันนาน ๆ อาจทำให้ระบบร่างกายไม่เป็นธรรมชาติ ทำให้วงจรชีวิตเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลง เช่น ตอนกลางคืน ไม่ง่วง ตื่นสาย กินอาหารไม่พร้อมกัน เป็นต้น

.
ที่มาข้อมูล