in

ประจำเดือนไม่มาค่ะ


ถามมาว่าประจำเดือนไม่มาเกิน 2 เดือนแล้ว ตรวจหนึ่งเส้นแล้วควรทานยาบำรุงเลือด หรือยาสตรี?

.อ่านต่อ ได้ที่นี่