in

ประจำเดือนมาไม่ปกติ‏‏

ประจำเดือนมาไม่ปกติ‏‏

คำถาม:

ฉันเป็นคนมีประจำเดือนมาไม่ปกติ บางครั้งรอบเดือนคือ 28 วัน บางครั้งอาจถึง 30 วัน แต่ช่วง 40 วันที่ผ่านมา ฉันเคยอ่านเจอมาว่าการทานยาคุมกำเนิดสามารถทำให้รอบเดือนของฉันเป็นปกติได้ เลยอยากถามวิธีทาน กี่ซองถึงเห็นผล และถ้าประจำเดือนยังไม่มา เริ่มกินยาได้มั้ยคะ หรือต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อนถึงจะเริ่มกินได้ ?

เพศ:

หญิง

อายุ:

23 ปี

อาการ:

ประจำเดือนมาไม่ปกติ

ประวัติการเจ็บป่วย:

แพ้อากาศ

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ สุขเรรักษ์

คำตอบ:

รอจนกว่าประจำเดือนจะมาและเริ่มกินยาคุมกำเนิดเพื่อปรับช่วงเวลาของคุณ

ที่มาข้อมูล