in

ประจำเดือนมาไม่ปกติ‏‏

ประจำเดือนมาไม่ปกติ‏‏

คำถาม:

ฉันอายุ 17 ปี. ประจำเดือนฉันประมาณ 3-6 เดือน ตอนนี้6เดือนแล้วยังไม่มาเลย มีเหตุผลอะไร ขอบคุณค่ะ

เพศ:

หญิง

อายุ:

17 ปี

อาการ:

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ สุขเรรักษ์

คำตอบ:

เป็นเรื่องปกติในวัยนี้ ไม่ต้องทำอะไรเลย ดูแลสุขภาพด้วยนะ ไม่นานก็กลับมาเป็นปกติ

ที่มาข้อมูล