in

ประจำเดือนมาไม่ปกติ‏‏

ประจำเดือนมาไม่ปกติ‏‏

คำถาม:

เดือนนี้ฉันอายุ 43 ปี ฉันมีประจำเดือน 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน ไม่มีผลข้างเคียง อยากทราบว่าอันตรายมั้ยคะ?

เพศ:

หญิง

อายุ:

43 ปี

อาการ:

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ สุขเรรักษ์

คำตอบ:

อาจเป็นเพราะรังไข่ไม่ตกไข่ ซึ่งในวัยนี้สามารถเกิดขึ้นได้

ที่มาข้อมูล