in

ประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ‏‏


คำถาม:

ประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติก็2เดือนแล้ว เลยอยากถามว่ากินยาคุมกำเนิดนานเพราะอะไร? ก่อนหน้านี้มีประจำเดือนมาประมาณ 3-4 วัน แต่หลังจาก 2 เดือนมาแค่วันเดียวออกมาน้อยหรือบางครั้งไม่มีเลยเหมือนหมดประจำเดือน แล้วปวดท้องน้อยบ่อยๆ เลยอยากทราบวิธีแก้ไขครับ ให้ประจำเดือนมาตามปกติ

เพศ:

หญิง

อายุ:

23 ปี

อาการ:

มีประจำเดือนน้อยกว่าปกติ

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

Merciron

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ สุขเรรักษ์

คำตอบ:

การรับประทานยาคุมกำเนิดอาจทำให้ประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติเมื่อใช้ยาเม็ด เมื่อหยุดประจำเดือนจะกลับมาเป็นปกติขอบคุณข้อมูลจาก doctor.or.th