in

ประจำเดือนกับการให้นมบุตร‏‏

ประจำเดือนกับการให้นมบุตร‏‏

คำถาม:

ฉันให้นมลูกมา 1 ปีกว่าแล้ว ไม่เคยมีประจำเดือนเลย ผิดปกติหรือไม่? ไม่ฉีดยาคุม ไม่กินยาคุมกำเนิด คุมกำเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัย แต่ฉันไม่ได้ท้อง แต่ไม่มีประจำเดือน

เพศ:

หญิง

อายุ:

20 ปี

อาการ:

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ สุขเรรักษ์

คำตอบ:

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจป้องกันการตกไข่ ดังนั้นจึงไม่มีประจำเดือน หากคุณอยู่ในการคุมกำเนิด คุณจะไม่เป็นไร

ที่มาข้อมูล