in

ปทุมมา ไม้ดอกพันธุ์ไทย


NSNSศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญ

ปทุมมา ไม้ดอกไทยในตลาดโลก

ฝรั่งชอบปทุมมามากกว่าคนไทย เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “ทิวลิปสยาม” ที่ได้รับการพัฒนาจากป่าธรรมชาติจนสามารถส่งออกสู่ตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิใจคือ กะหล่ำปลี เป็นพืชในวงศ์ ขมิ้นชัน ขมิ้น และขิง อีกพืชหนึ่งในตระกูลนี้ที่นำมาจากป่า และพัฒนาเป็นไม้ดอกส่งออกที่มีชื่อเสียงกับกระเจียวที่จะนำเสนอในตอนนี้คือปทุมมา

ปทุมมา : ช้างเผือกจากป่าไทย
ปทุมมามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma alismatifolia อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae เช่นกระเจียว ขิง ขมิ้น ฯลฯ เป็นพืชล้มลุกที่มีลำต้นใต้ดินเก็บอาหาร เรียกว่าเหง้าหรือหัว
รากเป็นรากที่คลุมเครือ รากบางต้นเก็บอาหารไว้ใกล้ปลายราก ทำให้รากบวมเป็นพุพองสีขาวขนาดใหญ่
ลำต้นเป็นลำต้นเทียมที่เกิดจากตาข้างของเหง้า ซึ่งประกอบด้วยกาบใบที่พันกันแน่น เติบโตจากดินในฤดูฝน
ใบเดี่ยวรูปหอก มีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
ดอกออกที่ปลายก้านประดิษฐ์ มีลักษณะเป็นช่อดอกแน่น มีใบประดับพันรอบโคนช่อดอก ทำให้ใบเรียงซ้อนกันเป็นเกลียวหรือเรียงเป็นแถว ช่อดอกมีลักษณะเป็นทรงกระบอกหรือคล้ายกระสวย

ฐานของกาบประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปถ้วย ดอกไม้ที่แท้จริงจะอยู่ที่ซอกใบ ไม้ประดับแต่ละใบมีหลายดอกรวมกัน ดอกไม้ในช่อเดียวกันจะไม่บานพร้อมกัน ปทุมมามักบานในฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมจะเหลือเพียงดอก ใบ และเหง้า เหลือหรือลำต้นใต้ดินในฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งเป็นช่วงพักฟื้น จนเข้าสู่ฤดูฝนใบจะงอกขึ้นจากดินอีกครั้ง

ปทุมมามีถิ่นกำเนิด ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนของภาคตะวันตกของประเทศไทย ประวัติของจังหวัดปทุมเริ่มต้นจากพระยาวินิจวนันทร์ พบดอกไม้พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เรียกกันว่ากระเจียวบัวเพราะช่อดอกคล้ายดอกบัว ถวายพระวินัยโกศล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ จึงเปลี่ยนจากกระเจียวบัวเป็นปทุมมา ต่อมา ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ได้นำปทุมไปปลูกในพื้นที่วิจัยของโครงการหลวงห้วยทุ่งโจ้ ประมาณปี พ.ศ. 2519 ต้นปทุมนั้นได้ชื่อว่าเป็นพันธุ์เชียงใหม่ และเหง้าพันธุ์ปทุมมาพันธุ์นี้ส่งออกไปต่างประเทศครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2528 โดยคุณอุดรคำหวาน

ต่างประเทศปทุมมาเป็นที่นิยมมากกว่าคนไทยเอง เป็นที่นิยมเรียกกันว่าปทุมในภาษาอังกฤษว่าสยามทิวลิปหรือสยามทิวลิปนั่นเอง เนื่องจากมีลักษณะเหมือนทิวลิปหลายต้น เช่น ปลูกจากเหง้า ลำต้นเทียม ดอกคล้ายดอกบัว เป็นต้น

.ขอบคุณข้อมูลจาก doctor.or.th