in

บุคคลหนึ่งทำให้เครียดจนเป็นเหตุให้แท้งคุกคามจนแท้งลูกในที่สุด


มีคนหนึ่งที่ทำให้เราสะสมความเครียดจนทำให้เกิดความเครียด คุกคามการแท้งจนแท้งในที่สุด และยังอยู่ในภาวะซึมเศร้า เราสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อบุคคลนั้นได้หรือไม่?

ช่วยแนะนำทีครับช่วยตอบที
อยากให้คนนั้นรู้ว่ากำลังทำร้ายหญิงมีครรภ์

.อ่านต่อ ได้ที่นี่