in

บิมร้อย หนูยิ้มหนูแย้ม | ฉีดวัคซีน

หนูยิ้มหนูแย้ม | ฉีดวัคซีน
บิมร้อย


พ่อบอมและแม่ปุ้ยพาไปยิ้มรับวัคซีน บอมและแม่ปุ้ยก็ฉีดยาป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย การฉีดและการฉีดวัคซีนเจ็บเล็กน้อย แต่ช่วยป้องกันโรคต่างๆ ให้เราได้มากมาย เด็กที่จะฉีดวัคซีนไม่ต้องกลัว การต่อสู้. .