in

น้ำลายเค็ม‏

น้ำลายเค็ม‏

คำถาม:

ลิ้นเค็ม น้ำลายเค็มมาก บางครั้งเวียนหัวมาก อยากรู้ว่าจะรักษาอาการอย่างไร?

เพศ:

หญิง

อายุ:

53 ปี

อาการ:

ลิ้นเค็ม น้ำลายเค็มมาก บางครั้งเวียนหัวมาก

ประวัติการเจ็บป่วย:

ภูมิแพ้ คอเลสเตอรอลสูง

ยาปัจจุบัน:

ซูลิดีน

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

หมอประจำหมู่บ้าน

คำตอบ:

ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ พบในสตรีที่ใกล้หมดประจำเดือนหรือหลังวัยหมดประจำเดือน แต่ในบางกรณีก็อาจจะเกิดจากความเครียด ขอแนะนำให้พักผ่อนสักครู่ หากอาการไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์

ที่มาข้อมูล