in

ท้องเสีย หรือ อุจจาระร่วง (Diarrhea)

ท้องร่วง หรือ อุจจาระตก (Diarrhea) เป็นอาการอึเหลวหรือเป็นน้ำมากยิ่งกว่าธรรมดา หรือในบางครั้งถ่ายเป็นมูกคละเคล้าเลือด มักมีสาเหตุมาจากการได้รับเชื้อหรือสภาวะของกินเป็นพิษ ภายหลังจากการกินอาหารที่แปดเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป

โดยอาการจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วัน แม้กระนั้นในบางรายบางทีอาจอาการเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจเป็นเพราะโรคอื่นๆได้ ดังเช่นว่า โรคไส้อักเสบเรื้อรัง (Inflammatory Bowel Disease: IBD) หรือโรคไส้ผันแปร (Irritable Bowel Syndrome: IBS)