in

ท่าบริหารลดหน้าท้อง

ท่าบริหารลดหน้าท้อง

สุชาดา/กรุงเทพฯ : ผู้ถาม
ฉันอ่านบทความเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบองค์รวม จึงอยากให้คุณหมอช่วยเขียนแบบฝึกหัดลดพุงไปรวมกับโปรแกรมออกกำลังกายแบบองค์รวมที่หมอแนะนำในหมอชาวบ้าน เล่ม. 265 ประจำเดือนพฤษภาคม 2544

ดร.กฤษฎา บรรชื่น : จำเลย

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจบทความ ไม่มี “การออกกำลังกายแบบองค์รวม” สำหรับการออกกำลังกายเพื่อลดหน้าท้องโดยเฉพาะ มีเพียงการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องที่รวมอยู่ในบทความนี้ เป็นท่าหงายโดยงอเข่าและร่างกายงอขึ้นและลง

คนทั่วไปมักเข้าใจผิดคิดว่าการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องจะช่วยลดพุง (พุง) อันที่จริง ไขมันที่สะสมในช่องท้อง (พุง) ของเราเป็นไขมัน ซึ่งสามารถลดลงได้ด้วยโปรแกรมลดไขมัน (การรับประทานอาหารควบคู่กับการออกกำลังกาย) แต่ไม่ใช่การที่เราออกกำลังกายส่วนใดของร่างกายจะช่วยลดไขมันที่สะสมในบริเวณนั้นได้

ดังนั้นคำแนะนำของฉันในการลดพุงคือการออกกำลังกายแบบองค์รวม พร้อมทั้งควบคุมการกินในปริมาณที่เหมาะสม ส่วนการออกกำลังกายหน้าท้องจะช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรง กระชับขึ้น แต่ไม่ลดไขมันโดยเฉพาะ

.
ที่มาข้อมูล