in

ถาม-ตอบ ๓ เรื่อง

ถาม-ตอบ ๓ เรื่อง

3 คำถามและคำตอบ

ในช่วงเวลานี้ ผมได้มีโอกาสบรรยายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับคนหลายกลุ่ม
คำถามที่คนดูถามบ่อยมาก พอจะรวบรวมได้ 3 ประเด็นคือ
1. การรับประทานอาหารเสริม หรือยาบำรุงสำเร็จรูปต่างๆ จะช่วยป้องกันโรค และช่วยให้อายุยืนยาวได้จริงหรือไม่

สะท้อนความเชื่อที่ว่า สุขภาพขึ้นอยู่กับอะไร? วิธีหนึ่งโดยเฉพาะจนอยากซื้อไปบริโภคในราคาแพง โดยละเลยวิธีการส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ

ความจริงก็คือ เพื่อสุขภาพที่ดี เราต้องรู้จักฝึกทั้งอาหาร ออกกำลังกาย บริหารจิตใจ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไปพร้อม ๆ กันอย่างถูกต้อง ความพากเพียรในการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดจนสามารถดำเนินการในเชิงเศรษฐกิจได้
2. ทำไมถึงเป็นเบาหวาน? หรือความดันโลหิตสูง คุณต้องกินยาต่อไปแม้ว่าคุณจะไม่มีอาการก็ตาม

สะท้อนไม่เห็นความแตกต่างระหว่างโรคเฉียบพลันและเรื้อรัง
ผู้คนมักคุ้นเคยกับโรคเฉียบพลัน (เช่น ไข้หวัด ต่อมทอนซิลอักเสบ) โดยมีอาการชัดเจน และสามารถรักษาให้หายได้ภายในไม่กี่วัน แต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าโรคเรื้อรัง (เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) เป็นโรคที่มักไม่มีอาการชัดเจน คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าความดันโลหิตสูงต้องมีอาการปวดหัว เวียนหัว หรือเป็นเบาหวาน ต้องมีอาการกระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะบ่อย เมื่อไม่มีอาการจะไม่ยอมไปพบแพทย์ หรือไม่พยายามปรับพฤติกรรมตามคำแนะนำของแพทย์มักละเลยจนเกิดภาวะแทรกซ้อน (เช่น โรคหัวใจ อัมพาต ไตเสื่อม) ตามมาในที่สุด

ข้อเท็จจริง กล่าวคือมีหลายโรคที่ไม่แสดงอาการชัดเจน เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง มะเร็งระยะเริ่มต้น ฯลฯ ทราบได้จากการตรวจร่างกาย และโรคเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาเพื่อควบคุมการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
3. สมุนไพรปลอดภัยกว่ายาแผนปัจจุบันจริงหรือ?

สะท้อนกระแสการรักษาแบบธรรมชาติจนบางครั้งถึงกับปฏิเสธแผนการรักษาในปัจจุบันโดยเฉพาะเมื่อป่วยด้วยโรคมะเร็งจะเห็นว่าแผนการรักษาปัจจุบันมีผลเสียมากกว่าผลดี

ข้อเท็จจริง นั่นคือทุกระบบการแพทย์มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ยาแผนปัจจุบันได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และมีมาตรฐานการปฏิบัติ โรคส่วนใหญ่รวมทั้งโรคประสาทและมะเร็งหลายชนิด สามารถรักษาหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการทางการแพทย์สมัยใหม่ ข้อเสียคือ ราคาแพง เข้าถึงยาก บางครั้งก็มีผลข้างเคียง และระบบบริการอาจมองคนเป็นวัตถุหรืออวัยวะ ละเลยมิติทางจิตของผู้ป่วย

หมวดยาธรรมชาติ (สมุนไพร ยาแผนโบราณ การแพทย์ทางเลือก) มีลักษณะที่คำนึงถึงมิติทางจิตใจ ราคาถูก เข้าถึงง่าย แต่มักจะไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจนเป็นที่ยอมรับในวิชาการ และบางครั้งหากใช้ผิดวิธี ก็อาจมีผลข้างเคียงได้เช่นกัน

จึงต้องหาวิธีผสมผสานจุดแข็งของระบบการแพทย์ทั้งสองเข้าด้วยกัน ที่สำคัญต้องมีการพิสูจน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยจนเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ

.
ที่มาข้อมูล