in

ต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร

ต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร

ต้นไม้ฟอกอากาศได้อย่างไร?

American Air Research Organisation ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่พืชสามารถฟอกอากาศโดยการจำลองบ้านที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศเข้าและออก และภายในบุด้วยพลาสติกและสารสังเคราะห์ต่างๆ ไอสารเคมีจำนวนมากระเหยไปภายในบ้านจำลอง ผู้ที่เข้าไปในบ้านจำลองจะเกิดอาการแพ้ต่อสารสังเคราะห์ในอาคาร เช่น แสบตา เจ็บคอ และหายใจลำบาก

ตัวอย่างอากาศในบ้านจำลองได้รับการวิเคราะห์ทั้งก่อนและหลังการนำพืชเข้าสู่บ้านจำลอง มีไอระเหยของสารเคมีลดลง และคนที่เข้าไปในบ้านตัวอย่างไม่มีปฏิกิริยาการแพ้ต่อไอระเหยของสารเคมี

หมอพื้นบ้านได้นำเสนอตัวอย่างของพืชที่มีคุณสมบัติในการล้างพิษอย่างต่อเนื่อง สรุปไว้เป็นตัวอย่างดังนี้ สิบสองปันนา หนวดปลาหมึก และเสน่หา จันทร์แดง สาวน้อยประแปง สโนว์ดรอป ออมทอง โกศล แววมยุรา ไม้เลื้อยคริสต์มาส ด่างพลัม เดลี่ บอสตันเฟิร์น ไทร ลิ้นมังกร หมากเหลือง กล้วยไม้ ว่านหางจระเข้ เป็นต้น

.
ที่มาข้อมูล