in

ต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร

ต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร

ต้นไม้ฟอกอากาศได้อย่างไร?

ในต่างประเทศมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้พืชและต้นไม้ในอาคาร เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศ บางชั้นของอาคารได้รับการศึกษาเพื่อปลูกต้นไม้ทั้งชั้นและใช้น้ำเสียจากห้องส้วมเป็นอาหารพืช

ในขณะที่น้ำเสียไหลอยู่ใต้ต้นไม้หรือโคนต้นไม้ รากของต้นไม้จะดูดซับของเสียบางส่วนไว้เป็นอาหาร มีน้ำเสียมากจะค่อยๆล้นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร กระแสลมจากภายนอกลดลง แต่อากาศหมุนเวียนผ่านสวนในชั้นนั้น ที่คนในอาคารพอใจเพราะอากาศมีคุณภาพดี

สาคู (ต้นอธิษฐาน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Maranta leuconeura “Kerchoveaus” เป็นของครอบครัว Marantaceae มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้
ต้นสาคูมีลักษณะคล้ายกับต้นคละและต้นแววมยุราแต่เป็นตระกูลที่แตกต่างกัน อาจจะไม่ค่อยได้แยกจากกัน ส่วนสาคูก็มีสีสัน เป็นไม้ประดับในร่มที่สวยงามและสะดุดตา มักปลูกไว้บนโต๊ะ เพราะมีขนาดเล็กกว่าคล้าในต่างประเทศ เรียกว่า ไม้ละหมาด ซึ่งหมายถึง ต้นละหมาด เพราะใบของต้นสาคูจะยกขึ้นและงอเล็กน้อยในตอนท้าย เช่นเดียวกับมือที่อธิษฐานต่อพระเจ้า จริงๆ แล้วมันเป็นวิธีสำหรับพืชในการลดการคายน้ำ

ต้นสาคูมีลักษณะคล้ายกับต้นสาคู มีขนาดเล็ก เป็นพวง และมีใบกว้างคล้ายใบพาย สีเขียวอ่อน มีริ้วสีเขียวเข้มจากกลางเส้นใบ ต้นสาคูมีความสูงเพียง 8-12 นิ้ว และจะขยายทรงพุ่มตามอายุ สาคูมีหลายชนิด แต่ไม้ที่คล้ายแววมยุรานั้นปลูกง่ายที่สุด

ชอบอุณหภูมิกลางวัน 21-27 องศาเซลเซียส และกลางคืน 16-21 องศาเซลเซียส ชอบความชื้น
ความสามารถในการขจัดไอระเหยสารเคมี ได้ 3 เต็ม 10 คะแนน

.
ที่มาข้อมูล

in

ต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร

ต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร

ต้นไม้ฟอกอากาศได้อย่างไร?

ในต่างประเทศมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้พืชและต้นไม้ในอาคาร เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศ บางชั้นของอาคารได้รับการศึกษาเพื่อปลูกต้นไม้ทั้งชั้นและใช้น้ำเสียจากห้องส้วมเป็นอาหารพืช

ในขณะที่น้ำเสียไหลอยู่ใต้ต้นไม้หรือโคนต้นไม้ รากของต้นไม้จะดูดซับของเสียบางส่วนไว้เป็นอาหาร มีน้ำเสียมากจะค่อยๆล้นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร กระแสลมจากภายนอกลดลง แต่อากาศหมุนเวียนผ่านสวนในชั้นนั้น ที่คนในอาคารพอใจเพราะอากาศมีคุณภาพดี

สาคู (ต้นอธิษฐาน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Maranta leuconeura “Kerchoveaus” เป็นของครอบครัว Marantaceae มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้
ต้นสาคูมีลักษณะคล้ายกับต้นคละและต้นแววมยุราแต่เป็นตระกูลที่แตกต่างกัน อาจจะไม่ค่อยได้แยกจากกัน ส่วนสาคูก็มีสีสัน เป็นไม้ประดับในร่มที่สวยงามและสะดุดตา มักปลูกไว้บนโต๊ะ เพราะมีขนาดเล็กกว่าคล้าในต่างประเทศ เรียกว่า ไม้ละหมาด ซึ่งหมายถึง ต้นละหมาด เพราะใบของต้นสาคูจะยกขึ้นและงอเล็กน้อยในตอนท้าย เช่นเดียวกับมือที่อธิษฐานต่อพระเจ้า จริงๆ แล้วมันเป็นวิธีสำหรับพืชในการลดการคายน้ำ

ต้นสาคูมีลักษณะคล้ายกับต้นสาคู มีขนาดเล็ก เป็นพวง และมีใบกว้างคล้ายใบพาย สีเขียวอ่อน มีริ้วสีเขียวเข้มจากกลางเส้นใบ ต้นสาคูมีความสูงเพียง 8-12 นิ้ว และจะขยายทรงพุ่มตามอายุ สาคูมีหลายชนิด แต่ไม้ที่คล้ายแววมยุรานั้นปลูกง่ายที่สุด

ชอบอุณหภูมิกลางวัน 21-27 องศาเซลเซียส และกลางคืน 16-21 องศาเซลเซียส ชอบความชื้น
ความสามารถในการขจัดไอระเหยสารเคมี ได้ 3 เต็ม 10 คะแนน

.
ที่มาข้อมูล