in

ตายทันที

ตายทันที

ในช่วงเวลานี้เขาต้องไปงานศพเป็นประจำ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ฉันเคารพ

การเสียชีวิตกะทันหันทำให้หลายคนต้องทนทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ตายเป็นบุคคลสำคัญ เช่น หัวหน้างาน หัวหน้าครอบครัว ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมาก

ความตายทันทีใช้ได้กับทุกกลุ่มอายุ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสิ่งที่พบได้ทุกวันและทุกยุคทุกสมัย
1. วัยเด็ก
2. วัยรุ่น
3. วัยทำงาน
4. อายุที่มั่นคง

เสียชีวิตทันที: สาเหตุและการป้องกัน
วัยเด็ก

1.สำลักวัตถุแปลกปลอม ระวังของเล่น ลูกชิ้น เงินนะ
2. การจมน้ำควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
3. การตกจากที่สูงต้องมีกรงเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กตกลงมา

วัยรุ่น
1. อุบัติเหตุควรสวมหมวกนิรภัย มีใบขับขี่ที่ถูกต้องรู้กฎหมาย
2. ทะเลาะ ทำความรู้จักเพื่อนของลูก พัฒนาเด็กให้มี EQ มากกว่า IQ
3. ยาเสพติดควรสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง โดยการกอดลูกหรือคนที่คุณรัก ทุกคนควรกลับบ้านเร็ว อย่าปล่อยให้ลูกของคุณมีส่วนร่วมในความชั่วร้าย และผู้ปกครองเป็นตัวอย่าง
อื่นๆ 4 เช่น การล่วงประเวณี โรคเอดส์ การจมน้ำ และการเจ็บป่วยอื่นๆ

วัยทำงาน
1. อุบัติเหตุจราจร มักเกิดขึ้นในกลุ่มวัยทำงานเนื่องจากความอ่อนเพลีย ดื่มสุรา และเสพยาที่ทำให้ง่วงนอน การป้องกันควรสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยและเคารพกฎจราจร
2. อุบัติเหตุจากการทำงาน มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมสูงมาก มักเกิดจากการอดนอนและมาทำงานโดยที่ร่างกายไม่พร้อม วิธีแก้ไขควรกินให้ถูก ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพจิตให้ดี ดูแลครอบครัวเหมือนเดิม
3. การทะเลาะวิวาทมักเป็นการล่วงประเวณี
4. โรคเอดส์เป็นภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามา แต่ก็ป้องกันได้
5. สารพิษเป็นสาเหตุการตายทันที

อายุที่มั่นคง
1. โรคหัวใจ คนที่ไม่เคยออกกำลังกาย กินเยอะ นอนดึก เครียด มักมีปัญหาหัวใจ ควรดูแลเรื่องอาหาร ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เราสามารถตรวจสอบความเข้มแข็งของหัวใจได้ โดยการทดลองกลั้นหายใจ หากเกิน 1 นาที ถือว่าใช้ได้ ยิ่งถือไว้นาน. แสดงว่าใจแข็ง
2. การแตกของหลอดเลือดจากหลอดเลือดโป่งพองของหลอดเลือดโดยเฉพาะในสมอง ทรวงอก ช่องท้อง
3.มะเร็ง ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นมะเร็งสูง ควรตรวจร่างกายบ่อยๆ และไม่สะสมปัญหา
4. อุบัติเหตุ. คนวัยมั่นคงมักมีความรับผิดชอบและต้องคิดให้มาก หลายคนคิดว่าตัวเองยังเป็นวัยรุ่นอยู่ ดังนั้นจงทำแบบเดิม อย่าบังคับตัวเองมากเกินไป เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุต้องระวัง

จะไม่ตายทันทีแต่ตายเมื่อถึงเวลาได้อย่างไร?
1 ตรวจสอบตัวเอง
1.1 ปัญหาคืออะไร?
1.2 สาเหตุของปัญหา ในเรื่องสุขภาพ หากคุณไม่ทราบ ควรให้แพทย์ตรวจคุณ
1.3 แนวทางแก้ไขปัญหา
– ปัญหาของบุคคลที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมต้องได้รับการแก้ไข
– ปัญหาครอบครัวที่เกิดจากความสัมพันธ์ในครอบครัว ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
– ปัญหาสังคมเกิดจากสิ่งแวดล้อม ต้องช่วยกันมองสิ่งแวดล้อมของประเทศ
– ปัญหาระดับชาติเกิดจากระบบ เราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารระบบประเทศ
2 จัดการกับตัวเอง
2.1 เริ่มจัดการกับการกิน
2.2 เริ่มออกกำลังกาย
2.3 รู้จักพักผ่อนให้เพียงพอ
2.4 ตรวจสุขภาพประจำปี
– การตรวจร่างกายทั่วไป
– เอกซเรย์ปอด หัวใจ
– ตรวจเลือด น้ำตาล ไขมัน กรดยูริก

เราควรรู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันความผิดพลาดในอดีต หวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปจนกว่าจะถึงวันที่เหมาะสม

.
ที่มาข้อมูล