in

ตรวจ เอดส์ ด้วย ตัว เอง วิธีใช้ อินสติ ชุดตรวจเอชไอวี HIV SELF TEST (INSTI) : ของแท้


ตรวจ เอดส์ ด้วย ตัว เอง

วิธีใช้ อินสติ ชุดตรวจเอชไอวี HIV SELF TEST (INSTI) : ของแท้
ตรวจ เอดส์ ด้วย ตัว เอง

การทดสอบเอชไอวีด้วยตนเองเป็นชุดทดสอบที่เร็วที่สุดในโลก ผ่านอย. ใช้เวลาเพียง 1 นาที ใช้งานง่ายและรวดเร็วมาก สามารถตรวจพบได้เร็วสุด 21-22 วัน เมื่อร่างกายติดเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย และสำหรับบางคน อาจต้องใช้เวลาถึง 90 วันจึงจะตรวจพบ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล Insati เป็นชุดตรวจ HIV Self Testing (HIVST) ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยา (DOE) ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด หาซื้อได้ที่ Boots #ตรวจเอชไอวี #ตรวจเอดส์ #ตรวจเอชไอวี
source
ตรวจ เอดส์ ด้วย ตัว เอง

in

ตรวจ เอดส์ ด้วย ตัว เอง วิธีใช้ อินสติ ชุดตรวจเอชไอวี HIV SELF TEST (INSTI) : ของแท้


ตรวจ เอดส์ ด้วย ตัว เอง

วิธีใช้ อินสติ ชุดตรวจเอชไอวี HIV SELF TEST (INSTI) : ของแท้
ตรวจ เอดส์ ด้วย ตัว เอง

การทดสอบเอชไอวีด้วยตนเองเป็นชุดทดสอบที่เร็วที่สุดในโลก ผ่านอย. ใช้เวลาเพียง 1 นาที ใช้งานง่ายและรวดเร็วมาก สามารถตรวจพบได้เร็วสุด 21-22 วัน เมื่อร่างกายติดเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย และสำหรับบางคน อาจต้องใช้เวลาถึง 90 วันจึงจะตรวจพบ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล Insati เป็นชุดตรวจ HIV Self Testing (HIVST) ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยา (DOE) ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด หาซื้อได้ที่ Boots #ตรวจเอชไอวี #ตรวจเอดส์ #ตรวจเอชไอวี
source
ตรวจ เอดส์ ด้วย ตัว เอง