in

ตรวจครรภ์แล้วขึ้น 2 ขีดแบบนี้ ท้องไหม


ใช้ยาคุมกำเนิดเช่นกัน เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้หรือผลการทดสอบผิดพลาดหรือเปล่า

.อ่านต่อ ได้ที่นี่