in

ตรวจครรภ์สามครั้งขึ้น1ขีดทั้งสามครั้งต่อข้างล่าง


อยากทราบว่าไม่มีโอกาศท้องใช่มั้ยคะ? ตรวจสอบครั้งแรกหลังจาก 7 วัน ครั้งที่สองคือ 14 วัน และครั้งสุดท้ายคือ 47 วัน

.อ่านต่อ ได้ที่นี่