in

ดัดตน แก้ลมในทรวง เกิดพยาธิ แก้ลมข้อมือ

ดัดตน แก้ลมในทรวง เกิดพยาธิ แก้ลมข้อมือ

บิด แก้ลมในอก ทำให้เกิดปรสิต แก้ลมที่ข้อมือ

ข้อมือเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะที่สำคัญสำหรับคนที่รักความงาม เพราะมักนิยมใส่เครื่องประดับตามฐานะและกิริยา ทั้งนาฬิกาและสร้อยข้อมือ อาจเป็นสร้อยข้อมือทองหรือสร้อยข้อมือเพชร และนาฬิกาประดับเพชรมีราคาแพงมากหลายล้านบาท แต่ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็สามารถทำร้ายข้อมือได้เช่นกัน โดยไม่ได้เลือกวรรณะ ทั้งสองก็อยากจะเอาเครื่องประดับออกจากพื้นที่ทุกข์

ผู้หญิงอายุประมาณ 40 ปีมาที่คลินิกของฉันเพื่อรับการนวด บอกว่าปวดข้อมือเพราะมีอาชีพขายหมู เขาบอกว่าเวลาใช้มีดสับกระดูกหมูต้องใช้แรงที่ข้อมือมาก เลยบอกไปว่าไม่ได้มีแต่คนขายหมู คนที่ยกหม้อและกระทะหนักๆ ในครัว หรือหมอนวดไทยที่ใช้ฝ่ามือกดทับกล้ามเนื้อของผู้ที่ได้รับการนวดเป็นเวลานาน ทั้งคู่ก็มีอาการปวดข้อมือเช่นกัน แทบทุกครั้งที่ไปสอนนวด หมอนวดเหล่านั้นจะสลับมาที่ฉันเพื่อช่วยบรรเทาอาการเป็นประจำ มีคนถามว่าจะรักษาได้หรือไม่ ฉันบอกเขาว่าถ้าฉันอยากหาย ฉันต้องเปลี่ยนอาชีพ ถ้าคุณไม่เปลี่ยนอาชีพ คุณต้องรักษาข้อมือให้แข็งแรง จะช่วยป้องกันอาการปวดได้มาก หรืออาจจะรักษาให้หายขาดได้ ขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรในการบริหาร ท่าบริหารมีดังนี้

.
ที่มาข้อมูล