in

ดัดตน แก้ลมต้นขา สันนิบาต และตามัว แก้เวียนศีรษะ

ดัดตน แก้ลมต้นขา สันนิบาต และตามัว แก้เวียนศีรษะ

ก้มแก้ปวดหัว
เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 14.10 น. ผมได้มีโอกาสไปบรรยายในรายการ “ตำตะวัน” เรื่อง “กดจุดด้วยตัวเอง” ที่สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 92 MHz และ AM 1161 KHz วิทยุการศึกษาตามความสะดวกของสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้ความรู้ทั่วไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชม นอกจากนี้ ฉันยังพูดถึงการกดจุดที่ใช้กับการนวดแผนไทย เมื่อสิ้นสุดรายการหลังการบรรยาย มีโอกาสให้ผู้ฟังได้คุยโทรศัพท์ มีหลายสายที่ถามถึงการกดจุดเพื่อรักษาอาการปวดหัว มันยากมากสำหรับฉันที่จะอธิบายอย่างชัดเจน เพราะเวลาจำกัด
ข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสนี้เขียนจดหมายถึงผู้ที่เป็นสมาชิกและสนใจนิตยสารเล่มนี้ให้เข้าใจมากขึ้น เพราะมีตำรามากมายเกี่ยวกับวิธีใช้การกดจุดเพื่อหยุดอาการปวดหัว เขียนโดยฝรั่ง และที่โรงพิมพ์หมอชาวบ้านก็มีเขียนโดยอาจารย์วิทย์ วรรณวิบูลย์ด้วย

ในตำราหมอนวดไทยเขียนไว้ว่า ถ้าตอนเช้าปวดหัวให้นวดกระดูกคิ้วทั้งสองข้าง หากปวดหัวทั่วๆ ไป ก็จะกดตรงจุดลักยิ้มใต้ต้นคอหลังใบหู และระหว่างรอยต่อของกะโหลกศีรษะกับกระดูกสันหลังส่วนคอที่ 1 ถ้าข้อความนวดมือจะนวดมือเป็นจุดที่เป้าของนิ้วโป้งและนิ้วชี้ บางข้อความเขียนเรียกว่า ชุมทางธรณี แต่ฉันแนะนำให้คุณลองกดจุดและงอเหมือน ฉันเขียนที่นี่ เพราะผมแนะนำไปหลายตัวแล้ว เขาบอกว่า “ไม่เป็นไร”

??

.
ที่มาข้อมูล