in

ดัดตน แก้คอ แก้ไหล่

ดัดตน แก้คอ แก้ไหล่

ดัด แก้คอ แก้ไหล่

ปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 ฉันไปประชุมจัดทำหนังสือเรียนนวดแผนไทยกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างการประชุม มีโปรแกรมดูงานโรงเรียนนวดไทยสองแห่งและกลับมาชมการสาธิตการนวดแผนไทยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นการนวดแผนโบราณที่ไม่มีขั้นตอนการนวด คือถ้าคนไข้มาเห็นปวดตรงไหนก็นวดตรงนั้นแหละ ไม่มีการวอร์มอัพก่อนการนวดเหมือนในกรุงเทพฯ

ขณะที่ฉันกำลังดูการสาธิตการนวด หมอนวดหญิงและครูสอนนวดได้ขอให้ชาวบ้านมาพบฉันและแนะนำตัวเองในฐานะนักเรียนที่เคยเรียนกับฉัน ที่สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมกันนั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งเป็นผู้หญิงก็ถูกนำตัวมาแนะนำว่ามีอาการเจ็บแขนและรู้สึกเสียวซ่าที่ไหล่ เนื่องจากยกของหนักมาก ฉันจึงนวดกดจุดสะท้อนเพื่อบรรเทาอาการปวดไหล่ เขาบอกว่าดีขึ้นมาก แนะนำให้เขาออกกำลังกายแขนและไหล่ในท่าฤาษีบิดเบี้ยวที่ฉันเคยเขียนมาหลายครั้งแล้ว และให้เขาลองจัดการฤๅษีอีกสักท่าหนึ่ง

การยกของหนักเกินไปอาจทำให้ปวดไหล่ได้..

.
ที่มาข้อมูล