in

ดัดตน แก็เท้าเย็น ใจสวิงสวาย

ดัดตน แก็เท้าเย็น ใจสวิงสวาย

เท้าบิดเบี้ยว หัวใจเต้นแรง

ใจฉันสั่น ใจสั่น วิงเวียน วิตกกังวล และประหม่าเป็นไข้ คนทำงานหนักมีเวลาพักผ่อนน้อย ได้รับข่าวเศร้า เสียใจกะทันหัน จะมีอาการตามที่เขียนข้างบนนี้ บางคนดูถูกดูแคลนความคิดที่ว่าตนเองมีสุขภาพแข็งแรงและไม่ออกกำลังกายเป็นประจำ ดื่มเหล้าเมาทั้งวันทั้งคืน เมื่อคนใจดีเตือนเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไร ฉันยังเด็กและร่างกายของฉันแข็งแรง ฉันไม่ป่วยง่าย แม่เคยเล่าให้ฟัง “บางคนคิดว่าหน้าสวยของฉันจะไม่ออกมาเป็นฝี” “คิดว่าถ้าฉันมีฉันจะไม่แลกเปลี่ยนมัน” เพราะสมัยก่อน คนรวยจะกลายเป็นคนจนได้ถ้าค้าขาย

ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งกรมสนับสนุนสุขภาพเพื่อประชาชนขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการรณรงค์ออกกำลังกายทางสื่อมวลชนแทบทุกวัน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หากประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง รัฐไม่ต้องจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยจำนวนมาก เพื่อให้สมาชิกทุกคนของเราได้ออกกำลังกายทุกวัน เหมือนโปสเตอร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ผมแปะไว้หน้าโรงเรียน เขียนว่า “จิตแจ่มใสในร่างกายที่สมบูรณ์”

แต่ถ้าใครมีอาการเหมือนที่ผมเขียนข้างบนบ่อยๆ ควรออกกำลังกายเหมือนฤาษีบิดเบี้ยว ที่ผมนำมาเขียนข้อเสนอแนะนี้ทุกวัน จะช่วยได้มาก

.
ที่มาข้อมูล