in

ดัดตนแก้เท้าเป็นเหน็บ

ดัดตนแก้เท้าเป็นเหน็บ

บิดเพื่อเอาเท้าเข้าเหน็บ

เห็นทุกข์ เห็นโทษจริง นี่เป็นส่วนหนึ่งของกวี ในฤาษีบิดเพื่อตรึงเท้าของเขาเป็นเหน็บที่พระยาธิเบศบดีเขียน คนถ้าเรายังคงอยู่ ถ้าร่างกายไม่มีความผิดปกติเขาจะไม่เห็นความทุกข์ ครูบางคนบอกว่าถ้ามีความผิดปกติในร่างกาย เช่น ปวดขา ก็ปล่อยให้ใจเย็นลง ตั้งจิตให้รู้ว่าทุกข์ เพราะปวดขา ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวก็หายเองโดยไม่ต้องกินยา และคุณไม่ต้องทำอะไรเลย ฉันคิดว่ามีส่วนได้ส่วนเสียเพราะร่างกายจะรักษา โรคบางชนิดสามารถเกิดขึ้นได้เอง ตามตำราหมอแผนโบราณมีเขียนไว้ว่าโรคบางชนิดไม่รักษาก็หายได้ บางโรคก็รักษาไม่หายก็ตาย บางคนจะหายขาดและจะตาย ถ้าไม่หายก็ตาย

แต่ถ้าคนนั่งรอโรคก่อนแล้วค่อยรักษาทีหลัง อาจารย์ประเวศ วสีย์เขียนว่า ค่ารักษาแพงกว่าค่าป้องกัน ดีกว่าป้องกันไม่ให้เจ็บ คนจะรู้เองว่ามีอาการอะไรเป็นประจำ เช่น บางคนนั่งนานๆ ขาจะซุกขึ้นทุกครั้ง ควรจะหาทางป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกด้วยการบริหารตนเองไม่ว่าจะเก่งท่าไหน แต่ถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็ลองทำท่าฤาษีดัดตนเป็นเหน็บที่เขียนทุกวัน หากมีอาการก็สามารถแก้ไขได้ ถ้าคุณไม่มีอาการ ทางที่ดีควรระมัดระวังเพื่อไม่ให้มีอาการ เป็นยาเหน็บที่เกิดซ้ำ

.
ที่มาข้อมูล