in

ดัดตนแก้เท้าขัดแบบประยุกต์

ดัดตนแก้เท้าขัดแบบประยุกต์

การบิดเพื่อแก้ไขการขัดเท้า

วันนี้ค่านิยมเปลี่ยนไปตามสังคมที่พวกเขาชอบ คนเตี้ยอยากสูง ผู้หญิงบางกลุ่มเท่านั้นที่ชอบใส่รองเท้าที่มีส้นสูง เรียกว่าส้นตีนเหมือนคนในประเทศแถบยุโรปที่ตัวสูงอยู่แล้ว คนบางประเภทต้องถูกชี้นำโดยที่เราเรียกว่าฝรั่งก่อนถึงจะรับได้ว่าเขาดีทั้งๆที่ของเราดีอยู่แล้ว แต่ไม่แน่ใจ

ให้ใส่รองเท้าส้นสูง เวลาเดินไม่ระวัง บางครั้งพลาด ทำให้ล้มได้ง่าย ผลที่ได้คือ ทำสครับข้อเท้าถ้ามันมากเท่ากับสายรัดข้อเท้าหัก เลือดจะออกมาภายในข้อต่อ ทำให้ปวด บวม เดินไม่ได้ บางคนไม่เข้าใจว่านวดบริเวณที่ปวดแล้วประคบร้อน ยิ่งเลือดไหลออกภายในมากขึ้น เมื่อเลือดไม่มีทางออก ภายนอกก็จะทำให้เลือดจับตัวเป็นก้อนภายใน ทำให้ข้อเท้าบวมมากขึ้น

คนเดี๋ยวนี้มีความรู้มากขึ้น มาประคบเย็น ให้เลือดหยุดก่อน แล้วค่อยไปนวดแก้ปวด หรือ ออกกำลังกายท่าฤาษีที่เขียนทุกวันก็จะแก้ข้อเท้าแพลงได้

.
ที่มาข้อมูล

in

ดัดตนแก้เท้าขัดแบบประยุกต์

ดัดตนแก้เท้าขัดแบบประยุกต์

การบิดเพื่อแก้ไขการขัดเท้า

วันนี้ค่านิยมเปลี่ยนไปตามสังคมที่พวกเขาชอบ คนเตี้ยอยากสูง ผู้หญิงบางกลุ่มเท่านั้นที่ชอบใส่รองเท้าที่มีส้นสูง เรียกว่าส้นตีนเหมือนคนในประเทศแถบยุโรปที่ตัวสูงอยู่แล้ว คนบางประเภทต้องถูกชี้นำโดยที่เราเรียกว่าฝรั่งก่อนถึงจะรับได้ว่าเขาดีทั้งๆที่ของเราดีอยู่แล้ว แต่ไม่แน่ใจ

ให้ใส่รองเท้าส้นสูง เวลาเดินไม่ระวัง บางครั้งพลาด ทำให้ล้มได้ง่าย ผลที่ได้คือ ทำสครับข้อเท้าถ้ามันมากเท่ากับสายรัดข้อเท้าหัก เลือดจะออกมาภายในข้อต่อ ทำให้ปวด บวม เดินไม่ได้ บางคนไม่เข้าใจว่านวดบริเวณที่ปวดแล้วประคบร้อน ยิ่งเลือดไหลออกภายในมากขึ้น เมื่อเลือดไม่มีทางออก ภายนอกก็จะทำให้เลือดจับตัวเป็นก้อนภายใน ทำให้ข้อเท้าบวมมากขึ้น

คนเดี๋ยวนี้มีความรู้มากขึ้น มาประคบเย็น ให้เลือดหยุดก่อน แล้วค่อยไปนวดแก้ปวด หรือ ออกกำลังกายท่าฤาษีที่เขียนทุกวันก็จะแก้ข้อเท้าแพลงได้

.
ที่มาข้อมูล