in

ดัดตนแก้ลมอำพฤกษ์

ดัดตนแก้ลมอำพฤกษ์

บิดแก้ลมอำพฤกษ์

อัมพฤกษ์เป็นโรคชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่ออวัยวะ เกร็งทั้งตัวโดยเฉพาะขาเป็นที่สุด เวลาเดินฉันไม่ค่อยก้าวออก อาการจะคล้ายกับที่แพทย์เรียกว่าพาร์กินสัน แต่พาร์กินสันมีอาการสั่นมากกว่า ร่างกายเริ่มแข็ง แขนขาตึงและอ่อนแอ ไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนคอยช่วยเหลือกัน บางคนกลัวคำว่าอัมพาตมากกว่าคนที่เป็นโรคนี้ เมื่อพวกเขามาหาเรา พวกเขาจะไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นอัมพาตครึ่งซีก เขาจะพูดได้เพียงว่าเขาเป็นอัมพาต

คำว่าอัมพาตในพจนานุกรมหมายถึงไม่สามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ แต่อาการอัมพาตหากเป็นเพียงเล็กน้อยเส้นเลือดในสมองแตกเล็กน้อยไม่เหมือนคนเป็นอัมพาต ฉันเคยนวดให้รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งท่านมรณภาพไปนานแล้ว ขณะนั้นใกล้จะเกษียร ฉันพบว่าในครั้งแรกที่เขาถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์ ไม่ค่อยได้เดินนวดกันและบริหารกันประมาณ 1 เดือน พวกเขาเดินดีมากและสามารถทำงานได้ หลังจากเกษียณมาหลายปีแล้วก็ไม่ได้พบกันอีก เขาเสียชีวิต.

.
ที่มาข้อมูล