in

ดัดตนแก้ลมปัตคาตในเอว

ดัดตนแก้ลมปัตคาตในเอว

มีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มาฝึกนวดแผนไทยกันเถอะ นักโทษกิตติมศักดิ์ 30 คน
(ส่วนใหญ่เชี่ยวชาญการนวดแบบราชสำนัก)

ปริญญาตรีจะต้องมีความเชี่ยวชาญในทุกด้านของการนวดแผนไทย นั่นคือทั้งสายราชวงศ์และสายที่ไม่จดทะเบียน
เส้นศาล เน้นที่มารยาท มีลายเฉพาะนิ้วหัวแม่มือ ไม่บิด งอ เขย่า ดึง
สายที่ไม่ได้ลงทะเบียน เน้นความสบายของทั้งหมอนวดและหมอนวด ใช้ทั้งมือ เท้า เข่า ศอก รวมถึงการดัด ดึง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของอวัยวะนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้เท้าเหยียบ ต้นขาที่มีกล้ามเนื้อหนาจะเหยียบโดยใช้นิ้วของคุณเท่านั้น ภาษาหมอนวด ??ไม่ถึงเส้น??
มีผู้ป่วยบางรายที่มีอาการปวดเอว ได้แนะนำให้ใช้ท่าฤาษีดัดตนเพื่อจัดการกับอาการปวดเอวดังนี้


ท่าบริหาร
1. ยืนตัวตรง ขาชิดกัน
2. กางแขนทั้งสองข้างออกไปทางไหล่
3. ยกขาซ้ายขึ้นแล้ววางไว้บนม้านั่ง นั่ง หรือเตียง
4. หมุนตัวช้าๆ ไปทางซ้ายจนตึง นับ 1-10 แล้วหมุนตัวกลับตำแหน่งเดิม
5. ยกขาขวาขึ้นแล้ววางบนม้านั่ง นั่ง หรือเตียง
6. หมุนตัวช้าๆ ไปทางขวาจนตึง นับ 1-10 แล้วหมุนตัวกลับ
เมื่อสิ้นสุดการบริหาร ให้ค่อยๆ ปิดแขนทั้งสองข้าง

.
ที่มาข้อมูล