in

ดัดตนแก้คอแก้ไหล่

ดัดตนแก้คอแก้ไหล่

ดัดแก้คอ แก้ไหล่

ทุกวันนี้คนมีอาการตึงที่คอและไหล่มาก เลือกไม่ถูกว่าจะชายหรือหญิง เด็กหรือผู้ใหญ่และในวัยทำงาน เนื่องจากคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น คนที่คลั่งไคล้คอมพิวเตอร์มักใช้สายตาและมือมากขึ้นจะทำให้คอ ไหล่ และไหล่ตึงมากขึ้นตามลำดับการใช้งานมากหรือน้อย ฉันเรียกโรคนี้ว่าโรคคอมพิวเตอร์ คงจะไม่ผิดเพราะคนที่มานวดที่คลินิกเรา บางคนจะนวดเฉพาะที่คอ ไหล่ และไหล่เท่านั้น ยิ่งคนญี่ปุ่นมีมากถึง 80% การนวดจึงเน้นที่คอ ไหล่ และไหล่โดยเฉพาะ ปัจจุบันสถานอาบอบนวดมีบริการนวดตัว ทั้งคอ ไหล่ และไหล่ เช่นเดียวกับการนวดเท้า

เมื่อกลางปีที่แล้ว ผมได้มีโอกาสไปสอนนวดที่ญี่ปุ่น ในวันหยุดฉันไปดูที่ศูนย์การค้า มีร้านอาบอบนวดราคาตั้งแต่ 10 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ประเทศไทยไม่มีบริการนวด 10 นาที แต่มีเตียงสำหรับนวดคอ บ่า ไหล่ และคอ (ฉันลองซื้อมาแล้ว) ฉันพักที่โรงแรมใกล้กับโรงแรม ที่ทำงานตอนเช้า เวลา 6.30 น. จะมีโทรทัศน์ออกอากาศทุกวันเป็นเวลา 30 นาที มีท่าหนึ่งที่อาจารย์แนะนำให้ทำเหมือนท่าฤาษีแก้คอ ไหล่ และไหล่ที่ผมนำ มาเขียนสิ่งนี้แต่ท่าของเขาเอามือไขว้ไว้ข้างหลัง นี่คือท่าที่ฉันแนะนำให้คนไข้ทำหลังการนวด

.
ที่มาข้อมูล