in

ช่วยแนะนำหมอตาด้านจอประสาทที่รับผ่าต้อและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมเก่งๆ และที่ไหนมีแพคเกจไม่แพงอุปกรณ์พร้อมบ้าง ?


อยากหาหมอ ใจเย็น ฟังคนป่วย ไม่สนเรื่องเงินมากกว่างาน เชี่ยวชาญมาก
เรตินาก็เช่นกัน เพราะเรตินาเริ่มเสื่อมลง

พยายามหาหลายๆที่ แต่เลือกไม่ได้และไม่รู้จักหมอคนไหน
เวียนหัวไม่ทันจบ

มีปัญหาใด ๆ กับประสบการณ์ใด ๆ ? กรุณาแนะนำด้วย

ขอขอบคุณ

.อ่านต่อ ได้ที่นี่